Nyheter

Bygg tätare – för hälsans skull

En rapport från Statens folkhälsoinstitut visar att byggbranschen kan göra en insats för folkhälsan. Tätare byggda städer gynnar vardagsmotionen.

Och promenadvänliga områden ger tryggare och mer aktiva invånare. Mindre än fem procent, enligt institutets forskning, väljer att ta trappan när det finns hiss eller rulltrappa bredvid. Men där trapporna har gjorts mer synliga med särskilda trappdekaler ökar trappanvändandet med 400 procent.

Trapphus som utformas med konst, ljusa färger, musik och belysning är andra metoder som ökar ”smygmotionen” i den byggda miljön.