Nyheter

Byggandet av nya E10 i Kiruna har startat

Den nya vägsträckan byggs i två etapper. Karta: Trafikverket

Nu har Trafikverket inlett byggandet av ny E10 genom Kiruna.
Vägen ska ersätta den befintliga vägen som förstörs av den sprickbildning som gruvdriften orsakar.

Kiruna stad står inför stora förändringar. Gruvdriften i området leder till att markytan deformeras och så småningom spricker, och sprickbildningen närmar sig staden. Det gör att delar av Kiruna stad och dess infrastruktur måste flyttas eller omstruktureras.

Trafikverket har tagit första spadtaget för en ny, sju kilometer lång sträckning av E10 norr om Kiruna. Den nya vägen ska ersätta den befintliga som förstörs av den sprickbildning som gruvdriften orsakar.

Nya E10 ska möjliggöra för nya Kirunas etablering och utveckling i samband med stadsomvandlingen. Byggandet delas in i två etapper och hela den nya sträckan kan öppnas för trafik hösten 2020.

Nya E10 ska ersätta den befintliga som förstörs av den sprickbildning som gruvdriften medför. Den nya vägen ska även möjliggöra för nya Kirunas utveckling i samband med stadsomvandlingen.

– Nu är vi äntligen igång. En väg ska inte bara vara säker att åka på, den ska också passa in i landskapet, i naturmiljön och hänsyn ska tas till de som bor här, friluftsutövare, rennäring, och andra, säger Helena Eriksson regional direktör, Trafikverket, Region nord, i ett pressmeddelande. 

Flera passager byggs för att man ska kunna passera under vägen för att kunna ta sig till friluftsområdena. Den nya vägen ska också möjliggöra för nya Kirunas etablering och utveckling så dialogen med kommunen har varit tät.

– Vägen är viktig för det nya Kiruna och det känns bra att den nu börjar byggas, säger Stefan Sydberg, 2:e vice kommunstyrelseordförande, Kiruna kommun.

Eftersom befintlig E10 spricker sönder på grund av gruvdriften är det LKAB som finansierar vägen enligt Minerallagen.
– Det här är tredje projektet vi driver i samarbete med Trafikverket, sedan tidigare har vi framgångsrikt byggt ny järnväg och väg 870, säger Mikael Westerlund, direktör för samhällsomvandlingarna, LKAB.

Byggnationen delas in i två etapper. I den första etappen byggs fem kilometer ny väg som sträcker sig från befintlig E10 vid Karhuniemi till Kurravaravägen. Här ingår också tre cirkulationsplatser som kommer att ansluta Kurravaravägen, Hjalmar Lundbohmsvägen och Karhuniemi/Lokstallsområdet till ny E10.

Etapp 2 startar 2019 och sträcker sig från Kurravaravägen förbi nya centrum och ansluter till befintlig E10 vid Tuolluvaara. Hela den nya sträckan kan öppnas för trafik 2020.