Nyheter

Byggandet ger mera utsläpp än uppvärmning

Byggprocesserna orsakar upp till fyra gånger så höga utsläpp av koldioxid som uppvärmningen av Sveriges husbestånd, enligt beräkningar som gjorts av tidningen Byggindustrin.

Beräkningarna bygger på uppgifter i rapporten ”Bygg- och fastighetsbranschens miljöpåverkan” som utförts av KTH och Statistiska centralbyrån på beställning av Boverket.

– Utsläppen från byggande kan vara ännu större. Det är till exempel svårt att beräkna byggbranschens alla transporter, säger Danielle Freilich, miljöexpert på Sveriges Byggindustrier, i tidningen Byggindustrin.

Till uppvärmning och drift av landets hela fastighetsbestånd går det 18 procent av Sveriges totala energianvändning. Till byggandet — av hus, vägar, järnvägar — går det åt tio procent av energin.

Ändå kommer 16 procent av landets totala utsläpp av växthusgaser kommer från byggandet, inklusive underhållet, av hus, järnvägar, vägar. Det är fyra gånger mer än utsläppen på fyra procent från uppvärmning och drift av alla fastigheter.

En förklaring till att byggandet stor för en så stor andel utsläpp är att man i rapporten sorterar in många verksamheter och processer i byggande. Till exempel tillverkning av cement, stål och andra byggmateriel , liksom transporter utanför själva byggarbetsplatserna.

En orsak är också uppvärmningen och driften av fastigheterna i mycket kommer från el- och fjärrvärme, vatten- och kärnkraft med låga koldioxidutsläpp.

I länder där energin kommer från kol- och oljeeldade kraftverk svarar fastigheterna för en betydligt större andel de totala koldioxidutsläppen.