Nyheter

Byggandet mot nya höjder

Byggandet mot nya höjder Konjunkturläget i byggindustrin utvecklas just nu mycket positivt.

Främst är det bostadsbyggandet som driver på, men nästa år väntas infrastrukturinvesteringarna utgöra en viktig motor för branschen.

Det visar årets första konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier.

En ljusning är att vänta på den Svenska byggmarknaden 2014-1015. Efter ett par år med svag ekonomisk tillväxt har en tydlig återhämtning inletts. Hushållen är optimistiska och med stigande realinkomster stärks efterfrågan på nya bostäder.

– En byggboom är att vänta – åtminstone i vissa delar av landet, säger Johan Deremar, nationalekonom Sveriges Byggindustrier.

I år är det främst bostadsbyggandet som driver på.

– Det är främst i Stockholm och i universitetsstäderna som det byggs mycket bostäder.

Nästa år väntas även infrastrukturinvesteringarna utgöra en viktig motor för branschen enligt BI:s konjunkturprognos.

Uppgången i byggandet är relativt ojämnt fördelad över landet. I de allra nordligaste länen är det hög aktivitet, vilket hänger samman med expansionen inom gruvnäringen. Denna genererar ett stort behov av investeringar i såväl lokaler som infrastruktur.

– Även flytten av Kiruna och valet av Umeå till kulturhuvudstad har bidragit till nya investeringar, säger Johan Deremar.

I Stockholm och Mälardalen går det också bra, främst tack vare ökat bostadsbyggande. Inom regionen drivs också flera betydelsefulla infrastrukturprojekt. Nästa år rullar exempelvis Förbifart Stockholm igång.

Även i Göteborgsregionen stärks nu bostadsbyggandet, och dessutom bidrar infrastruktursatsningarna inom västsvenska paketet till uppgången.

– Skåne är den region där det går lite trögare. Det beror på att bostadsbyggandet inte vill komma igång, och att inga stora infrastrukturprojekt är på gång heller.

äget ser också gynnsamt ut på arbetsmarknaden.

– Vi tror att nivåerna kommer vara uppe och nudda de rekordsiffror vi hade 1992 sysselsättningsmässigt.