Nyheter

Byggandet ökar i landet

Sveriges ekonomi börjar återhämta sig. Det gynnar bygginvesteringarna som kommer att öka med fem procent under 2010, enligt en ny prognos från Sveriges Byggindustrier.

Det är både en fortsatt expansiv ekonomisk politik och en ljusare utveckling i omvärlden som påverkar byggandet.

— Vi bedömer nu att återhämtningen för svensk ekonomi stärks allteftersom och det sätter avtryck på bygginvesteringarna, säger Johan Deremar, nationalekonom på Sveriges Byggindustrier.

Trots lågkonjunkturen har bostadspriserna fortsatt stiga efter räntesänkningarna som genomförts. Men nyproduktionen av bostäder har legat på en historiskt låg nivå. Nu spår Sveriges Byggindustrier att den underliggande efterfrågan kommer att leda till att bostadsbyggandet tar fart igen.

— Hushållens förtroende för ekonomin har återhämtat sig snabbt eftersom arbetsmarknaden utvecklats något bättre än befarat. Efterfrågan på nya bostäder kommer därför att öka och när företagen ser att marknaden vänder upp kan de ganska snabbt påbörja nya projekt. Detta eftersom det har beviljats fler bygglov än det har producerats bostäder. Alla förutsättningar finns på plats för att öka produktionstakten, fortsätter Johan Deremar.

Lokalbyggandet går dock fortsatt trögt, även om en del privata investeringar som tidigare skjutits upp nu kommer igång.

Infrastrukturbyggandet fortsätter att gå bra i år. Men nästa år minskar marknaden något eftersom regeringens närtidssatsning successivt fasas ut då.

— Den nya långtidsplanen för infrastruktur ger oss ingen anledning att hoppas på ett nivålyft för anläggningsinvesteringar inom överskådlig tid, säger Fredrik Isaksson, chefekonom på BI.