Nyheter

Byggarbetare far illa av kryphål i inlåningsregeln

Katrin vin Jahf, vd Ehrab.

Det är dags att gå hela vägen mot hållbar bemanning inom byggbranschen. Byggnads och Byggföretagen måste täppa till kryphål i byggavtalet som gör det möjligt fortsätta anlita utländsk arbetskraft med orättvisa villkor.

45-dagarsregeln, som är lag från början av året, innebär att personer som tillfälligt arbetar i Sverige ska betala skatt här om de jobbar här mer än 15 dagar i sträck eller mer än 45 dagar under en 12 månaders period. Lagändringen visar att det finns en ambition om att förhindra orättvisa konkurrensförhållanden på arbetsmarknaden eftersom utländsk arbetskraft inte betalar skatt i Sverige. Men den har inte knutit ihop säcken.

Byggavtalets regler för in- och utlåning av arbetstagare skapar kryphål som gör det möjligt för oseriösa aktörer att kringgå regeln. Utländska företag låter nu byggnadsarbetare skaffa F-skattsedel i Sverige, och genom deras enskilda firmor kan de sedan låna ut sin arbetskraft till byggföretag. Enligt Skatteverket har antalet utländska egenföretagare inom byggbranschen i Sverige fyrdubblats jämfört med förra året. De oseriösa och kriminella företagen har alltså inte upphört med sin verksamhet. De har bara bytt taktik. De rundar regeln och tvingar sina anställda att bli f-skattare i Sverige.

Hur ser facket på att tidigare personal plötsligt blir egna företagare istället för att ha en trygg anställning? Och drivkraften för byggföretag är att anlita billig arbetskraft, men till vilket pris? Det här är ett kryphål som gör att människor far illa.

Att vara f-skattare är per definition en otrygg anställningsform. Samtidigt läggs allt ansvar för att leva upp till villkor som finns för att ge arbetstagaren trygghet och säkerhet, på den firma som arbetstagaren hyrs in ifrån. Alltså på arbetstagaren egna nystartade enskilda firma. Och med en f-skattsedel är det deras ansvar att betala skatter och sociala avgifter. De förutsätts ha tillräcklig kunskap för att sköta bokföringen och deklarationer. Men det här handlar i regel om människor i beroendeställning – människor som behöver ett jobb. Ofta pratar de inte något mer än sitt hemspråk, sällan pratar de svenska.

Enligt Skatteverkets experter på ekobrott får de ofta hjälp att starta sina enskilda firmor av de utländska företagen som vill utnyttja systemet. Men ansvaret för att sköta firman korrekt ligger på den enskilda företagaren – det är att dessa individer som löper risken att fällas för ekobrott. Inte de utländska kriminella aktörerna eller byggbolagen som ser mellan fingrarna för att kunna hålla nere kostnader.

EHRAB är Sveriges största byggbemanningsföretag och vi är experter på det vi kallar hållbar byggbemanning. Moderna människor vill leva och bo hållbart, i hus och städer som byggts av hantverkare med rättvisa villkor som jobbar för bolag som gör rätt för sig.

Lagstiftarens mening är att stävja fusk. Dit har vi inte nått ännu. Om vi ska bibehålla en hållbar tillväxt i branschen kan vi inte indirekt acceptera att människor utnyttjas. Det är dags att knyta ihop säcken. Vi vill skapa en debatt kring hur hela branschen kan skapa en struktur för hur vi bemannar byggen på sätt som är konkurrensmässigt rättvist och som är tryggt och säkert för alla arbetstagare. Ett steg på vägen är att Byggnads och Byggföretagen diskuterar fram en ny lösning för att täppa igen detta kryphål. Utan att göra det sätter vi saker i system som gör det omöjligt att skapa en positiv utveckling.

Katrin von Jahf
Vd EHRAB