Nyheter

Byggare dricker tredje mest i Sverige

Det dricks mycket alkohol i byggbranschen. Tredje mest i genomsnitt, enligt en studie. Men hur många som egentligen missbrukar alkohol eller narkotika i branschen är oklart.

Det är ont om branschspecifika studier av missbruk, men en analys av tre större folkhälsoenkäter visar att byggbranschen har en stor alkoholkonsumtion. Forskarna Anders Romelsjö och Tellervo Nenonen kom 2006 fram till att byggbranschen låg på tredje plats bland de undersökta yrkesgrupperna när det gällde genomsnittlig konsumtion av alkohol.

Och ju högre konsumtion, desto större risk för missbruk.
— Med en högre konsumtion av alkohol så ökar risken för sociala och medicinska skadeverkningar mycket. I en del fall är det ett exponentiellt samband, säger Anders Romelsjö, professor i socialmedicin vid Karolinska institutet och Stockholms universitet.

Varken Skanska eller NCC kan säga hur vanligt alkohol- eller narkotikamissbruk är bland deras anställda.
— Men det är helt klart att det förekommer. Vi har ständigt de här problemen, säger Pia Sturesson, projektledare på Skanska.

— Drogmissbruket verkar öka i samhället i övrigt, så det kanske är naivt att tro att det inte gör det hos oss också. Alkohol har varit stort i byggbranschen till exempel på 80-talet, men det är en helt annan attityd till det nu, säger Jeanette Juhnestam, hälsostrateg på NCC.

Både Skanska och NCC drogtestar sin personal när misstanke om missbruk har väckts, till exempel på grund av förändrat beteende, korttidsfrånvaro eller efter en olycka.

Ett bolag inom NCC-koncernen, NCC Roads, genomför drogtester av nyanställda. Och Skanska driver ett pilotprojekt i två regioner sedan hösten 2007 där man låter all nyrekryterad personal göra alkohol- och drogtester. Inom båda storbolagen pågår en diskussion om att de ska utöka drogtesterna.

Enligt Ingela Eriksson på Alna har byggbranschen jobbat hårt med missbruksfrågorna.
— Förr var det tradition i byggbranschen att man satt i barackerna och drack öl även på lunchen, och det var helt normalt. Och vid sekelskiftet kunde man få betalt i brännvin, säger hon.

Enligt Alna visar erfarenhet och begränsade studier att narkotikamissbruk förekommer i stor utsträckning även i arbetslivet, sannolikt i avsevärt större utsträckning än vad man i allmänhet tror. Men det är ett problem som är mer dolt än alkoholmissbruk.

Försäljare och ekonomer drack mest alkohol

I en opublicerad studie har Anders Romelsjö och Tellervo Nenonen analyserat uppgifter från tre större befolkningsundersökningar som gjordes 2002-2004.

De yrkesgrupper som hade en större genomsnittlig alkoholkonsumtion än byggbranschen i studien var försäljningsarbetare i detaljhandel och fackhandel samt lager- och transportassistenter (störst respektive näst störst konsumtion i en folkhälsoenkät), och företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän samt maskiningenjörer och maskintekniker (störst respektive näst störst konsumtion i en annan folkhälsoenkät).