Nyheter

Byggare kan börja gräva för Norra länken

Regeringen gav under torsdagen klartecken till att göra tillfälliga intrång i en nationalstadspark. Det innebär att byggandet av Norra länken vid Bellevueparken i Stockholm förenklas.

I propositionen som regeringen sagt ja till föreslås en förändring i miljöbalken, som gör det möjligt att göra tillfälliga intrång i en nationalstadspark. Det får bara göras om det finns tillräckligt starka skäl och parken återställs efteråt.

Beslutet innebär att Norra länken-bygget i den naturskyddade Bellevueparken kan byggas på traditionellt sätt, genom att tunneln byggs i ett öppet schakt från markytan i parken. Vägverket har tidigare beräknat att möjligheten att bygga nedgången för Norra länken traditionellt skulle sänka kostnaden för byggprojektet med mellan 0,8 och 1,2 miljoner kronor.

Samtidigt beslutade regeringen att Vägverket ska finansiera åtgärder för att återställa Bellevueparken när byggprojektet för Norra länken i området är avslutat.

— Vi möjliggör nu att Norra länken kan färdigställas utan att nationalstadsparkens naturvärden skadas. Dessutom säkerställer vi att framtida förnyelser av infrastrukturen i området får göras om de medför en förbättring för miljön i parken och om marken återställs efteråt, säger miljöminister Andreas Carlgren.