Nyheter

Byggarnas lånevillkor kan ändras

Statens bostadskreditnämnd, BKN, har snabbutrett frågan om statliga garantier för lån till bostadsbyggande. Och redan nu föreslår BKN en ändring av reglerna.

I dag får kreditgarantier för bostadsbyggande ges först när bygget är klart. BKN föreslår nu att den förordningen tas bort så att garantin kan ges redan vid byggstarten.

— Åtminstone byggarna ger uttryck för att det varit svårt helt enkelt att få offerter på bostadsfinansiering under en period. Det är det vi hoppas att det här ska underlätta, säger Lars Arell, utredare på Bostadskreditnämnden, BKN.

Myndigheten har utrett hur garantisystemet kan göras mer flexibelt för att få igång bostadsbyggandet. Utredningen ska vara klar senast 31 mars och fler förslag till förändringar kan komma.