Nyheter

Byggavtalet klart mellan Byggföretagen och Byggnads

Mats Åkerlind och Johan Lindholm inför avtalsrörelsen
Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef, Byggföretagen och Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads. Foto: Byggföretagen, Terese Perman

Byggföretagen och Byggnads är överens om ett nytt Byggavtal. Avtalet sträcker sig över två år och överenskommelsen innebär löneökningar på 7,4 procent. Det innehåller också en ny partsgemensam kontrollfunktion för att motverka arbetslivskriminalitet.

– Avtalet följer märket. Det är glädjande att även bygg- och anläggningsbranschen tar ansvar i ett bistert konjunkturläge. Förhandlingarna har skett i god anda, säger Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef, Byggföretagen.

Parterna är också överens om en utökad tidskorridor som möjliggör att förlägga arbetstiden 40 timmar per vecka mellan kl 06.00-18.00 måndag till och med fredag.

– Byggbranschen har liksom många andra branscher svårt att hitta nya medarbetare. Flexiblare arbetstider gör ett arbete i bygg- och anläggningsbranschen lättare att kombinera med familjeliv, säger Mats Åkerlind.

Åtgärder mot kriminalitet

Överenskommelsen mellan Byggföretagen och Byggnads innehåller även åtgärder för att motverka arbetslivskriminalitet. Parterna har enats om att etablera Svensk Byggkontroll som genom aktiva åtgärder av Byggnads och Byggföretagen ska stävja kriminalitet i byggsektorn.

– Byggföretagen har hela tiden varit beredda att diskutera åtgärder för att skapa en sund konkurrens. Snedvriden konkurrens till följd av brottslig verksamhet drabbar hederliga företagare som följer lagar och regelverk, säger Mats Åkerlind.

– Det här är en seger för alla som värnar en byggbransch utan kriminalitet. Vi har alltid sagt att fusket går att kontrollera bort och Svensk byggkontroll ger oss bättre verktyg för att identifiera och sparka ut fuskarna ur branschen. Det här är frukten av flera års hårt arbete, resan tar aldrig slut men det här kommer göra skillnad på riktigt, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Vid begäran av Byggnads region ska granskat företag inom tre veckor översända begärda dokument. Medlemsföretag i Byggföretagen kan i stället välja att visa dokumenten på Byggföretagens lokalkontor inom samma tidsperiod.

Finansiering ska ske genom att det införs en tillsynsavgift för hängavtalsbundna företag som kommer att anslås på Byggnads hemsida.

Avtalet i korthet

Lön och ersättningar:

  • Löneökningar enligt märket på 7,4 procent fram till 30 april 2025.
  • Höjd reseersättning till 25 kr/mil för alla som har minst 2 km till jobbet och säkrad reseersättning för kranförare och alla som åker till arbetsplatsen via arbetsgivarens lokaler.
  • Höjd pensionsavsättning.
  • Inflytande över individuella lönetillägg.
  • Ny och uppdaterad ackordslista.

Arbetslivskriminalitet, fusk och utnyttjande:

  • Svensk byggkontroll – en helt ny partsgemensam kontrollfunktion som effektivt och snabbt granskar företag och underentreprenörer.
  • Arbetsgrupp för samordningsnummer med syfte att säkerställa obligatorisk skatteregistrering av utländsk arbetskraft, liknande system som finns i Finland.
  • Säkerställt rätten till traktamente för utländsk arbetskraft.

Familjeliv och arbetsmiljö:

  • Föräldralediga kan spara sin arbetstidsförkortning längre.
  • Under en femårsperiod ska samtliga duschar i personalutrymmen utrustas med lås.