Nyheter

Byggbolag får skadestånd efter kronofogdens miss

Kronofogdemyndigheten betalade ut pengar till en borgenär trots att ärendet ännu inte var avgjort i tingsrätten. 
Ett misstag som nu resulterar i att staten ska betala skadestånd till det byggbolag som felaktigt utmätts, enligt ett beslut från Justitiekanslern.

I februari 2017 meddelade Kronofogdemyndigheten ett utslag mot byggbolaget, gällande betalningsföreläggande. Sökanden var en privatperson.
Bolaget ansökte strax därefter om återvinning av utslaget och Kronofogdemyndigheten lämnade målet till tingsrätten. Kronofogdemyndigheten missade dock att registrera någon betalningsspärr med anledning av ansökan om återvinning.
I slutet av mars undanröjde tingsrätten utslaget och beslutet vann laga kraft.

Trots det utmättes ändå bolagets utskjutande skatt i augusti samma år och beloppet uppgick till 252 917 kronor. Bolaget meddelande Kronofogdemyndigheten att utslaget hade undanröjts, men utmätta medel betalades ändå ut till sökanden.

Kronofogden begärde att sökanden, nu ett konkursbo, skulle återbetala pengarna, men det gjordes inte och Kronofogden lämnade över anspråket till Justitiekanslern.

– Justitiekanslern bedömer att det faktum att Kronofogdemyndigheten betalat ut de utmätta medlen till sökanden trots att bolaget hade ansökt om återvinning utgör ett sådant fel att det innebär skadeståndsskyldighet för staten, säger Johanna Kumlien, föredragande, Justitiekanslern.

Byggbolaget får nu ersättning på samma summa som utmätts.