Nyheter

Byggbolag i stor rot-härva överklagar skattesmäll

Det byggföretag i Trollhätteområdet som står i centrum för en misstänkt rot-härva krävdes i december på 3,4 miljoner kronor i skatt och skatteböter. 
Nu överklagar bolaget skattesmällen till förvaltningsrätten. Tvister med olika kunder – som avslutats först nu – är orsaken till att ett flertal intäkter inte kunnat redovisas, skriver bolagets juridiska ombud.

Bolagets hantering är helt i linje med redovisningsregler och Skatteverkets beslut saknar därför laglig grund, enligt ombudet. 
Byggbolaget anföra att i samtliga nu ifrågasatta projekt uppkom tyvärr tvister om vilka belopp kunderna ansåg sig ville betala. Orsaken till detta var att kostnaderna överskridit beställarnas ursprungliga förväntningar. Tvisterna är anledningen till att slutfakturor inte kunde utfärdas.

Skatteverket, som granskat dokument som bevissäkrats i den omfattande utredningen, har anfört att det är uppenbart att byggföretaget aldrig haft för avsikt att deklarera för byggprojekten ifråga.
Granskningen i det aktuella ärendet rör projektarbeten hos flera personer 2012-2014.

Nyhetsbyrån Siren avslöjade i januari fjol att Skatteverket – närmare bestämt dess utredningssektion mot ekonomisk brottslighet i västra Sverige – hårdgranskat byggföretaget under en längre tid.
Totalt har myndigheten nu upptaxerat minst 80 personer i Västsverige, men totalt ska 150 misstänkta fall ha identifierats.

Skatteverket bedömer att de alla – genom ”ett utstuderat och planerat förfarande” – fakturerat för fiktiva arbeten, där pengar slussats mellan olika konton kopplade till byggbolaget. Kontoöverföringarna ska ha gjorts enbart för att simulera att kunderna betalat för påstådda byggarbeten. Ekobrottsmyndigheten har kopplats in för att utreda härvan, enligt tidigare uppgifter i media.

Nyhetsbyrån Siren