Nyheter

Byggbolag kan <br></br> stämma Zlatan

Konflikten mellan Zlatan Ibrahimovic och ARX Bygg fortsätter. ARX Bygg har gått i konkurs. Nu ska konkursförvaltaren ta ställning till om Zlatans miljonskuld till bolaget ska krävas in genom rättsliga åtgärder.

Enligt Peter Thörnwall, konkursförvaltare för ARX Bygg, är avtalet mellan Zlatan Ibrahimovic med familj och byggbolaget redan uppsagt.
— Så som jag fått det berättat för mig har båda parter sagt upp avtalet, säger Peter Thörnwall advokat på Gärde Wesslau Advokatbyrå

Zlatan Ibrahimovic inte betalat byggbolaget för renoveringen av 30-miljonersvillan i Malmö. Enligt tidningsuppgifter rör det sig om en obetald faktura på minst 5 miljoner kronor, vilket kan leda till en fortsättning av tvisten mellan byggbolaget och Zlatan.

— Det finns en fordran men frågan är om det går att kräva ut den. Jag har inte hunnit se på avtalet i det här fallet ännu, säger Peter Thörnwall.

Nästa steg är att titta på avtalet och se om uppsägningen av kontraktet är gjort på ett korrekt sätt.

— Generellt sett är det så att om bolaget bedömer att det har en fordran och jag bedömer att det är korrekt så kommer vi att inleda en process för att få in den, säger han.

Tvisten mellan Zlatan Ibrahimovic och ARX Bygg handlar om att byggbolagets renovering av Zlatans hus i Malmö blivit försenad. När det stod klart att renoveringen inte skulle bli klar i tid vägrade Zlatan att betala en faktura på över 5 miljoner kronor.

Men Tore Hansen, tillförordnad vd på ARX Bygg, håller inte med om att ARX Bygg bär skulden för förseningen.
— De har gjort många tilläggsbeställningar som har gjort att det dragit ut på tiden, säger Tore Hansen.

Men har ni papper som visar att ni har rätt?
— Det får juristerna bedöma, säger Tore Hansen.

ARX Bygg AB gick i konkurs onsdagen den 27 augusti. Men i vilken utsträckning det faktum att Zlatan vägrat betala fakturan har påverkat konkursen är oklart. Enligt konkursansökan har bolaget skulder på 14 miljoner kronor plus en del obetalda skatter. Bolaget har idag 85 anställda och många pågående projekt.

— Vi ska se över de 40 entreprenaderna som pågår för att se vilka vi ska slutföra, säger Peter Thörnwall.

Zlatan Ibrahimovic och hans sambo Helena Seger har lämnat en skriftlig kommentar till tidningen Sydsvenskan: ”Vi beklagar det inträffade och undanbeder oss härmed vidare spekulationer. Vi värnar dock om berörda underleverantörer och vår önskan är att arbetet skall återupptas inom kort och att huset snart skall vara färdigställt”.