Juridik

Byggbolag stäms efter uppsägningar

domarklubba, bygghjälm
Byggnads stämmer ett byggbolag i Dalarna och kräver skadestånd för fel som de anser begåtts i samband med uppsägningar. Foto: Getty Imges

Byggnads anser att ett företag i Dalarna begick ett flertal fel när tre personer sades upp. Facket stämmer nu företaget i Arbetsdomstolen och kräver skadestånd.

Lokala förhandlingar har hållits vid två tillfällen i början av året, samt flera centrala förhandlingar, men parterna har inte kunnat enas. Nu stämmer Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Byggnads, byggbolaget i Arbetsdomstolen.

Enligt stämningsansökan har bolaget i inte haft saklig grund för att säga upp de tre anställda. Byggnads kräver därför bolaget på ett allmänt skadestånd för kränkning som uppsägningen inneburit – 125 000 kronor till var och en av de tidigare anställda.

Stämningsansökan tar också upp ett flertal andra fel som de anser begåtts. Bland annat har byggbolaget inte varslat de tre anställda, och att bolaget inte i rätt tid har betalat ut den respektive lön, sjuklön, övertidsersättning och arbetstidsförkortningsersättning som arbetstagarna haft rätt till. Byggnads kräver r ytterligare 70 000 kronor i skadestånd för var och en, samt att de ska betala ut innestående löner.