Nyheter

Byggbolag väntar tuffa krav från EU

Skärpta krav på lågenergihus. En förbrukning som ligger nära noll. EUs nya regler väntas bli tuffa.

Det förslag som EU-kommissionen är på väg att klubba om några veckor går ut på att alla offentliga lokaler från och med 2018 måste byggas som nollenergihus eller näst intill.

Vid årsskiftet 2019-2020 är det meningen att kraven ska omfatta alla typer av byggnader, inklusive bostadshus.

De nya reglerna kommer att meddelas som EU-direktiv, som medlemsstaterna måste införa i sina nationella lagar och regler. Det betyder att Boverket kommer att införa dem i stort sett rakt av.

– Vi kan utgå från att det blir en sådan kraftig skärpning av reglerna. Det är bara för branschen att börja anpassa sig, säger NCCs energisamordnare Svante Wijk.

Dagens övre gräns för energiförbrukning i Boverkets byggregler, 110 kilowattimmar per kvadratmeter och år, kommer att skärpas.