Nyheter

Byggbolagen efterlyser åtgärder för nybyggnad

Byggbolagen mottog regeringens åtgärdspaket med glädje. Men både Skanska och JM saknar insatser för att stimulera nyproduktion av bostäder. <br></br>— Det tycker vi är oroande, säger Johan Karlström, vd på Skanska.

På Skanska är man försiktigt positiv till regeringens paket.
— Satsningen på drift och underhåll av vägar är bra, det kan ge en snabb effekt. Rot-avdraget kan förhoppningsvis motverka svartarbete bland de byggföretag som är verksamma inom hushållssektorn, säger Johan Karlström, vd och koncernchef för Skanska.

Men han saknar åtgärder där de behövs mest:
— Tyvärr saknas helt åtgärder för att stimulera renovering och nyproduktion av flerbostadshus, det område där flest byggjobb nu hotas av krisen. Det tycker vi är oroande, säger Johan Karlström.

Även JM saknar insatser för att stimulera nyproduktion av bostäder:
— Alla åtgärder som vidtas för att motverka lågkonjunkturen är så klart bra, men vi hade hellre sett en större satsning på nyproduktion av bostäder. Det finns ett skriande behov av det, säger Tomas Eriksson, pressansvarig på JM.

Han menar att det finns ett hot mot tillväxten, inte bara mot byggbranschen, om ingenting mer görs för att stimulera nybyggandet.
— Därför ser vi gärna att man i ett nästa steg stimulerar nyproduktionen av bostäder, säger Tomas Eriksson.

NCC ställer sig positivt till regeringens paket.

– Det är positivt att regeringen vidtar åtgärder för att igång svensk ekonomi och samtidigt stärker samhället på lång sikt i och med infrastruktursatsningen, säger Annica Gerentz, informationsdirektör på NCC.

Till skillnad från Skanska har NCC inte haft någon önskelista till regeringen.

– Vi har inte krävt några åtgärder. Vi tycker inte att byggindustrin ska gå med konstgjord andning, säger Annica Gerentz.

Rot-avdraget tror hon inte kommer att påverka NCC särskilt mycket, utan glädjer främst småföretagare. Det allra viktigaste för NCC:s del är att det finansiella systemet börjar fungera igen.

– När utlåningen inte fungerar så fungerar inte samhället, säger Annica Gerentz.

På Peab är man något omtumlad:
— Vi sitter just och analyserar detta. Vi har inte hunnit smälta gårdagens besked om räntan än, säger Gösta Sjöström, informationsansvarig på Peab.

Men klart är att Peab välkomnar regeringens besked.
— Vi tycker att det här är bra. Det är bra med stimulanser till branschen över huvud taget, säger Gösta Sjöström.