Nyheter

Byggbolagens arbetsmiljö granskas

67 byggare har dött på jobbet under de senaste fem åren. Det får Arbetsmiljöverket att inleda en speciell insats för att kontrollera byggföretag.

Arbetsmiljöverket ska göra en riksomfattande tillsynsinsats inom byggsektorn. 1 400 mindre byggföretag med upp till 20 anställda ska granskas. De ska se hur allvarliga risker bedöms och åtgärdas ute på de enskilda byggarbetsplatserna.

– Vi vill genom vår satsning höja riskmedvetenheten hos de mindre byggföretagen och öka deras kunskaper om hur man jobbar säkert, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket.

De ska kontrollera arbete som kan medföra belastningsskador, fall- och rasrisker, damm, asbest och andra kemiska hälsorisker samt montering av tunga byggelement.

I fjol besökte Arbetsmiljöverket 320 små och medelstora byggföretag. Resultatet var nedslående. Fler än hälften hade inget fungerande arbetsmiljöarbete. Kunskaper om riskbedömning saknades.

– Det rör sig om allvarliga kunskapsluckor som riskerar att växa i takt med att nya företag etableras och de stora byggföretagen i allt mindre utsträckning har egna anställda ute på byggena. Vi märker att kunskapen om risker med asbest och skadligt byggdamm har minskat oroväckande de senaste åren, säger Mikael Sjöberg.

2006-2010 har totalt 67 personer har fått sätta livet till på svenska byggen. 19 000 arbetssjukdomar och arbetsolyckor inträffade, som i hälften av fallen medförde lång sjukfrånvaro.

– Hård konkurrens och pressade byggtider får aldrig bli en förevändning för slarv med säkerheten, fastslår Mikael Sjöberg.

Arbetsmiljöverket inleder även en informationsinsats mot gymnasieskolornas byggprogram. Till hösten kommer inspektörerna också att besöka projekt vid byggstart för att kontrollera att de nya föreskrifterna om samordningsansvar följs.