Nyheter

Byggbolaget först ut att testa privata 5G-nät

Att uppkopplingen fungerar friktionsfritt är nödvändigt på dagens byggarbetsplatser. Foto: Fira

Byggbranschen digitaliserar nu sin informationshantering och målet är att alla parter ska kunna skicka och ta emot information i realtid. På byggarbetsplatsen behövs mobilnät, eventuellt kompletterat med WiFi-nät, för att klara alla behov. Grundbulten blir 5G.
Den finska byggentreprenören Fira ska prova tekniken och blir bland de första i världen att införa tekniken i byggbranschen.
– WiFi ger inte tillräckligt bra täckning på byggarbetsplatserna. Vi bedömer att privata 4G/5G-nät är en bättre lösning, säger Kimmo Kärkkäinen, finansdirektör på Fira.

Den befintliga 4G-standarden och den nya 5G-standarden gör det möjligt att bygga skräddarsydda privata mobilnät för enskilda företag och organisationer. Sådana nät kan byggas med bra täckning och hög kapacitet på den enskilda byggarbetsplatsen. De klarar telefoni, datakommunikation, video och även trafik från sensorer (IoT-trafik).

USA, Tyskland och en rad andra länder har redan beslutat dela ut radiofrekvenser för sådana nya privatnät och vi står därför inför ett genombrott för de nya privatnäten som sätter press på de stora traditionella telecom-operatörerna som kommer att möta ökad konkurrens. Sverige planerar beslut för att öppna för de nya privatnäten.

Den finska byggentreprenören Fira, som ingår i Fira Group OY, är verksam i huvudstadsregionen i Finland. Fira ska nu prova tekniken och kan bli bland de första i världen att införa tekniken i byggbranschen. Finland ligger före Sverige på det här området. Nokia utvecklar det nya skräddarsydda systemet för Fira och operatören Ukkoverkot ska svara för nätdriften.

– Fira planerar starta ett pilotprojekt i år och inom tre till sex månader efter starten vet vi om det blir succé. Går det som planerat inför vi denna privata nätlösning i våra byggprojekt, säger Kimmo Kärkkäinen, finansdirektör på Fira.

– Vi vill köpa det nya privata nätet som en tjänst och vi diskuterar den tekniska lösningen med Nokia och operatören Ukkoverkot.

Kimmo Kärkkäinen berättar att man hittills haft en fast förbindelse fram till de enskilda byggprojekten och på byggarbetsplatsen har det installerats lokala Wifi-nät.

– Men WiFi ger inte tillräckligt bra täckning på byggarbetsplatserna. Därför söker vi en ny och bättre lösning och vi bedömer att privata 4G/5G-nät är en bättre lösning, säger Kimmo Kärkkäinen.

Fira anger att de största bristerna med den nätlösning de hittills haft är otillräckligt täckning på byggarbetsplatsen och otillräckligt stöd för att använda sensorer för IoT-trafik.

Hur ska de nya privatnäten baserade på 4G/5G fungera?
– På byggarbetsplatsen placerar Ukkoverkot minst en basstation som ger täckning. När byggnaden är på plats dras kablar även in i byggnaden för att ge radiotäckning (”bleeding cables”) inomhus på byggarbetsplatsen. Med denna lösning ska Fira få bra täckning för 4G/5G på byggarbetsplatsen, anger Kimmo Kärkkäinen.

Fira pekar på ett antal tjänster som motiverar bytet till den nya tekniken:

  • Med ett privatnät blir täckningen bättre än Wifi. Det ger fördelar för alla slag av trafik.
  • Fira kan få positionering för alla personer på arbetsplatsen och även för byggmaterial. Sensorer av olika slag används.
  • Det privata nätet blir ett basnät för all IoT-trafik på byggarbetsplatsen. Sensorer placeras ut för olika ändamål och trafiken går via det privata nätet till lokalt placerade datorer som i realtid kan bearbeta informationen. Till exempel kan sensorer mäta uttorkningen av betongen efter en gjutning.
  • Det blir lättare att använda video på byggarbetsplatsen. Videosignalen skickas vidare via det privata nätet.
  • Datatrafik till persondatorer. Privatnätet hanterar datatrafiken fram till accesspunkten för WiFi.
  • Drönartjänst. Nokia erbjuder en drönare som kan placeras på byggarbetsplatsen och kan styras via det privata nätet. Drönaren skickas upp och filmar byggprojektet. Videosignalen skickas direkt till de som behöver bilden.

En viktig fråga är att ge stadigvarande underentreprenörer och tillfälliga leverantörer tillgång till det lokala nätet på byggarbetsplatsen. De telefoner eller andra terminaler som används ska klara att ha två stycken olika SIM-kort. Fira planerar förse sina stadigvarande underentreprenörer med SIM-kort och därmed kan de komma in i det lokala nätet. Fira lånar ut mobiltelefoner (”devices”) till tillfälliga leverantörer därmed kan de komma in i det lokala 4G/5G-nätet. SIM-kort är telekomvärldens identifieringssystem för att identifiera varje användare.

Det är uppenbart att Ukkoverkot nu bedömer att byggbranschen kan bli en viktig kund.
– Min bedömning är att stora entréprenörer kommer att välja att använda privata 4G/5G-nät i framtiden. Privatnät kommer att användas för huvuddelen av de stora byggprojekten. För mindre byggprojekt kan det räcka med WiFi6, säger Mikko Uusitalo, VD på Ukkoverkot.

Ukkoverkot erbjuder sedan några år privatnät baserade på 4G i Finland och företaget har ett antal kunder, Helsingfors flygplats, finska försvaret, Kokkola hamn och ett antal industriföretag, bland annat Sandvik och ABB. Ukkoverkot jobbar nära Nokia och är beredda att jobba även med Ericsson, säger Uusitalo.

I Finland har Ukkoverkot fått tillgång till frekvenser för privatnät genom samarbete med befintliga stora telekomoperatörer.

Idag är Ukkoverket ensam om att erbjuda privata 4G-nät i Finland och de utmanar utan tvekan Telia Finland som är en av Finlands stora operatörer.
– Vi kommer att lyssna till vad kunderna vill ha. Behöver kunderna privata 4G/5G-nät så kommer vi att erbjuda detta. Marknaden kommer att visa vad som är den bästa lösningen, säger Janne Koistinen, direktör och ansvarig för 5G i Telia Finland. Det återstår att se vilken teknik som vinner på marknaden. Det kan ta några år.

Han säger att det finns företagskunder där privatnät kan vara den bästa lösningen.
– Jag bedömer att privatnät inte kommer att vara den bästa lösningen i bebyggda områden (tätorter) i de flesta fallen, säger Janne Koistinen.

I tätorter kommer Telia Finlands nya publika 5G-nät att ta hem huvuddelen av marknaden bland byggföretagen i konkurrens med privata nät, menar Koistinen.

Ett annat viktigt problem är att säkra inomhustäckningen i ett byggprojekt. Då krävs att 5G-antenner placeras innanför ytterväggarna i byggnaden.
– Vi har ett exempel på hur vi löst detta vid köpcentrat Tripla i Helsingfors, det största köpcentrat i Norden. Där har vi byggt inomhustäckning för 5G baserat på små celler. Utbyggnad av mobilnättäckning på en byggarbetsplats borde vara en av de första prioriteringarna, inte bara från den enskilde användarens behov utan också för hela byggprojektet, säger Janne Koistinen.


Avancerad fjärrstyrning med 5G-teknik i privata nät:

Telia, Ericsson och en rad andra partner visar avancerad fjärrstyrning baserad på 5G-teknik i privata nät.

Avancerad fjärrstyrning baseras på extremt kort fördröjning av radiokommunikationen, något som inte finns i dagens mobilnät. Byggvärlden har letat fram några exempel som kan passa för byggbranschen.

Världens första 5G-nät under jord, Bolidens gruva i Kankberg i Västerbotten. 5G-nätet kommer att användas för att vidareutveckla lösningar för automatiserad och hållbar gruvdrift. Telia, Ericsson, Boliden med flera i samarbete. Titta på filmen på Youtube, sök efter ”The mine of the future – new episode of RISE-tv

Fjärrkontrollerade hjullastare hos Volvo CE i Eskilstuna. Sveriges första 5G-nät för industrin. Volvo CE provar fjärrstyrda maskiner och autonoma lösningar. Volvo skriver att de är först i världen att prova detta. Volvo CE, Ericsson och Telia i samarbete. Titta på filmen på Youtube, sök efter: ”Volvo at the edge of technology with 5G”

Fjärrstyrd grävmaskin i Estland. Telia, Ericsson och Intel i 5G-samarbete. sök på Youtube efter: ”Telia, Ericsson and Intel build 1st public 5G live network in Europe” På denna vfilm, mellan 3,20 min och 4,40 minuter finns inspelning med grävmaskinen.