Nyheter

Byggboom för simhallar

Daniel Feily, projektchef för Täby kommun och Martin Holmström, arbetschef på Cobab.

Många badhus som uppfördes på 60- och 70-talet behöver ersättas. Det har skapat en byggboom i branschen och Cobab, som specialiserat sig på de komplicerade projekten, har fullt upp.

– Vi ser ingen avmattning inom den närmsta framtiden, säger Martin Holmström som är arbetschef vid bygget av Täby nya simhall.


Det gamla Tibble-badet i Täby har tjänat kommunens innevånare under närmare 50-års tid men nu ska anläggningen pensioneras och ersättas med en ny simhall. Det är en stor investering och entreprenaden är på 450 miljoner för bara själva huset. Det tillkommer även kostnader för vägar och kringarbeten.

– Efter så många år är det inte lönt att försöka renovera Tibblebadet. Till och med betongen börjar bli dålig. Den har gjort sitt. Många kommuner har svårt med finansieringen men här i Täby har vi lyckats få till de medel som behövs för att uppföra en ny simhall, säger Daniel Feily, projektchef för Täby kommun.

Täby är inte den enda kommun som satsar på en ny simhall. Enligt statistik från Byggfakta så har antalet byggstartade badhus och simhallar ökat med 53 procent den senaste 12-månadersperioden, sett till den sammanlagda byggkostnadsvolymen. Även projekteringarna har ökat, med 28 procent.

Bygget av den nya simhallen har pågått sedan i maj i våras. Den uppförs precis intill Roslagsbanan och ett stenkast från det nya bostadsområdet Täby Park som är ett annat av kommunens stora utvecklingsprojekt. Den platsgjutna stommen är snart klar. Resten av simhallen består av prefab-konstruktion och kommer monteras på plats i slutet av januari. Gjutningen är ett kritiskt moment när man bygger badhus som kräver extra noggrannhet, enligt Martin Holmström, som är Cobabs arbetschef på bygget.

– Det är väldigt viktigt att få alla betonggjutningar så sprickfria och täta som möjligt. Det är en hel vetenskap men det är något som vi har erfarenhet av sedan tidigare. Det är inte som en vanlig stomme där du kan gjuta hela tiden. Är det något som inte stämmer då måste ta det lugnt och se till att fixa det. Gjutningen måste bli 100 procentig, säger han.

Vattnet är en stor utmaning när man bygger ett badhus och det handlar inte bara om att förbygga läckor i själva bassängen. Det bildas även mycket ångor som skapar ett tryck mot taket. Vid minsta läckage i takkonstruktionen blir det kondens som letar sig in eventuella sprickor och förstör betongen.

– En simhall är ett ganska avancerat bygge och det är inte så många entreprenörer som är specialiserade på område. Riskerna om man skulle göra fel är för stora, säger Martin.

Tidsplanen för bygget av Täbys nya simhall är satt till 24 månader och det är ett pressat schema. Den pågående pandemin har gjort att man tvingats lära sig nya arbetssätt för att hantera situationen. Exempelvis sker alla möten där det är möjligt digitalt.

– Jag tror att pandemin har skyndat på digitaliseringen i byggbranschen. De här förändringarna kanske skulle ha kommit ändå om fem eller sex år men nu har alla varit tvungna att ställa om direkt, säger han.

När vi lämnar projektkontoret och går en runda på byggarbetsplatsen får vi ett konkret exempel på vad digitaliseringen kan innebära i praktiken. En av Martins medarbetare är i full färd med att genomföra en arbetsberedning med hjälp av på programmet Congrid och en Ipad. Programvaran gör det enkelt att direkt på plats fylla i protokoll, ta bilder på sådant som behöver åtgärdas och markera det aktuella området på ritningarna. Rapporten skickas sedan direkt till platskontoret och kan även delas med beställaren.

– Vi behöver inte bläddra i en massa pärmar längre. När man väl har lärt sig systemet underlättar det arbetet väldigt mycket, säger Martin.

Den nya simhallen kommer rymma en 50-meters bassäng som blir delbar med en höjbar bom i mitten. I ändarna kommer det vara två höj- och sänkbara bassänger med ställbart djup efter olika ändamål. Det kommer även finnas en liten familjedel med bassäng för mindre barn och ett gym. Badhuset beräknas slå upp sina portat för besökarna det sista kvartalet 2022. Livslängden är beräknad till 50 år.