Nyheter

Byggbranschen hårt drabbad av prisökningarna

Johan Deremar, nationalekonom på Byggföretagen. Foto: Byggföretagen
Johan Deremar, nationalekonom på Byggföretagen. Foto: Byggföretagen

Den senaste tidens prisökningar slår hårdast mot bygg- och anläggningsbranschen, visar en ny enkätundersökning gjord av Svenskt Näringsliv. Hela 98 procent av byggföretagen påverkas av prisökningarna.  

Undersökningen genomfördes mellan 1-9 juni och totalt svarade 3 100 företag på enkäten. Bygg- och anläggningsbranschen påverkas mest av samtliga branscher av prisökningar på varor eller tjänster.  

– Det märks allt tydligare bland våra medlemsföretag att ökningen av materialpriser ligger på en väldig hög nivå. Det gäller bland annat armeringsstål och trävirke, säger Johan Deremar, nationalekonom på Byggföretagen.

Drygt tre av fyra byggföretag menar att man har möjlighet att kompensera för prisökningarna genom att höja försäljningspriserna till kund. Samtidigt uppger två av tio att det föreligger risk för varsel eller uppsägningar under de kommande sex månaderna.