Nyheter

”Byggbranschen jagas av hungriga it-hajar”

 När upphandlingar såväl som byggprocesser digitaliseras och när allt mer information finns tillgänglig i molnet gäller det för byggföretagen att hänga med i utvecklingen. De som inte gör det riskerar att bli underleverantörer till it-företagen, som får en allt viktigare roll i byggbranschen.Det menar Stefan Engeseth, föreläsare, gästprofessor och författare till boken Sharkonomics.

– Byggbolagen måste simma fortare för att inte bli hajmat.

Stefan Engeseth, författare, föreläsare och gästprofessor i marknadsekonomi, har studerat byggbranschen och ägnat sig åt omvärldsbevakning för att ta reda på hur utvecklingen ser ut – och vad som lurar under ytan. Han jobbar även som konsult och strategisk rådgivare åt byggbolag och hyrs in som ”hacker eller sidekick” åt styrelser för att kritisera affärsmodeller.

– Min släkt har varit i byggbranschen i fyra generationer och jag har noterat att det inte har hänt jättemycket under åren.

Stefan Engeseth förutspår att en digital våg kommer svepa över byggsektorn och förändra förutsättningarna. Till exempel så kommer mycket av ett byggprojekt att utformas innan byggföretagen ens involverats i processen.

– Byggbranschen är under attack, men det är inte andra byggföretag som anfaller, utan det är it-jättarna som är där och nafsar, säger han när Byggvärlden träffar honom i Stockholm, nyss hemkommen från en uppmärksammad föreläsning i Finland.

Föreläsningen initierades av en artikel som publicerades i den globala affärstidningen Business Insider sommaren 2016, där Stefan Engeseth stack ut hakan och påstod att ”Google och Microsoft är på väg att ta över en starkt traditionell industri.”

– Som en följd av artikeln blev jag inbjuden att tala om digitalisering på ReCoTech/Slush i Helsingfors inför 250-300 medlemmar från de stora finska bygg- och fastighetsbolagen. 

Hans huvudtes är att digitaliseringen riskerar att göra byggföretag till underleverantörer till de nya aktörerna: it-jättar som till exempel IBM, Google och Microsoft.

– Ett framtidsscenario är att globala upphandlingar kan drivas av stora it-företag. Detta skulle kunna leda till att byggföretagen endast blir underleverantörer till it-företagen. 

Vad fick du för bemötande när du presenterade ett sådant påstående för byggföretagen?

– Jag var beredd på kritik, men fick faktiskt ett positivt bemötande. Man tog till sig det jag sa och förstod problemet. Det finns en mognad och acceptans för de här frågorna i branschen.

Stefan Engeseth baserar bland annat sina föreläsningar på boken Sharkonomics, som handlar om affärsstrategier, ledarskap och marknadsfrågor. Modellerna är applicerbara på många branscher. Byggbranschen skiljer sig dock på flera sätt, menar Engeseth. Enligt hans iakttagelser är byggbranschen mer konservativ och ovilliga att ändra på sig, vilket enligt honom har sina naturliga förklaringar.

– Byggbranschen har tjänat pengar på att vara konservativ, och produktionen bygger mycket på upprepning.  Eftersom branschen gått bra under många år har företagen inte behövt vara särskilt kreativa och lägga energi på att förnya sig. Människan är inte förändringsbenägen när det går bra. Dessutom har byggbranschen ett starkt historiskt arv.  

Han menar också att byggföretag har byggt sina affärer på långvariga relationer.

Men den tiden är förbi. När byggprojekt blir molnbaserade kommer inte längre personliga kontakter att vara avgörande för att säkra nya affärer.

Branschen har inte heller varit särskilt transparent med sin verksamhet mot kunder och beslutsfattare. Byggföretagen har snarare tjänat pengar på att saker går fel och måste rättas till.

– När all information finns på ritningar och excelark istället för i cybervärlden blir byggnaderna till stora frågetecken för framtiden. Det har gjort byggföretagen nästan oumbärliga.

Han konstaterar samtidigt att nya arbetssätt och verktyg börjar användas allt mer ute på byggena. All information om ett bygge kommer att bli spårbar och synlig för beställaren, och fastighetsägare kommer att få automatisk information om när underhåll behöver göras.  

– Husen kommer att bli helt digitala och berätta när du måste byta glödlampa, eller om det är tomt och kan hyras ut till Airbnb till exempel.

Stefan Engeseth gör gärna liknelser med hajarnas värld, och i Sharkonomics drar han paralleller mellan företagande och hajarnas beteendemönster, som han självt studerat flera år i Sydafrika, och utifrån dessa skapat ett antal affärsstrategier.

– Hajars beteende bygger på försvar och attack.  Allt som står stilla i naturen blir attackerat. Byggbranschen har stått stilla för länge och kan inte vara kvar i sin analoga bubbla. Byggföretagen måste lära sig att simma fortare när stora hajar lurar i vattnet. Annars riskerar de att bli hajmat.

Den offentliga sektorn ligger långt fram inom digitalisering och kraven vid upphandlingar kommer att höjas. Enligt Vismas Digitaliseringsindex 2016, som Byggvärlden skrivit om tidigare, toppar offentlig förvaltning rankinglistan över de branscher som är bäst på digitalisering, medan bygg hamnar på 16:e plats. 

Engeseth berättar att byggbranschen i England tvingats till snabbare digital anpassning av staten för att få leverera. De svenska byggföretagen ligger inte i framkant när det gäller den digitala transformationen.

–När byggföretagen tar in it-företag som underleverantörer i sina projekt lär de upp dem hur byggbranschen fungerar, och it-företagen har då insett att det finns mycket pengar i byggbranschen och likt hajar har de börjat nafsa på betet.

Men det är inte bara upphandlingsprocesser som digitaliseras. Samma sak gäller för produktionen. Stefan Engeseth nämner flera exempel på innovativt byggande. I Holland har arkitektbyrån Dus Arkitekter byggt ”Canal House” med 3D-skrivare. Det kinesiska företaget Yingchuang i Shanghai har lyckats bygga tio hus per dag genom 3D-utskrift, och nyligen avtäcktes en 3D-tryckt kontorsbyggnad i Dubai.
– Detta innebär att även stora företag som HP och andra har potential att bli konkurrenter till byggbranschen.
Stefan Engeseth menar att det är viktigt att byggbranschen vaknar upp och förstår vikten av att hänga med i den digitala utvecklingen. De företag som lyckas med det kommer att bli framgångsrika.
– Svenska byggföretag är duktiga på att bygga och har gott rykte utomlands. Genom att höja it-kompetensen i branschen kan vi öka exporten av svensk byggindustri.