Nyheter

Byggbranschen mot strömmen – konkurserna minskar

Många har passat på att renovera hemma under pandemin, vilket gynnat byggföretagen. Foto: Getty Images

Konkurserna i flera branschsegment ökade i november månad. Byggindustrin tillhör däremot de branscher som går mot strömmen. I november minskade byggkonkurserna med tre procent, jämfört med samma månad i fjol. Det visar färsk statistik från UC.  

Den tidigare positiva trenden bland företagskonkurser i landet tycks vara bruten. Konkurserna inom hotell- och restaurangbranschen ökar med 12 procent i november, jämfört med november i fjol. Inom transportsektorn ökar konkurserna i november med 26 procent, jämfört med samma månad i fjol. Partihandeln rapporterar en ökning med 16 procent. Det visar UC:s senaste sammanställning.

Konkurserna inom byggindustrin minskar däremot. Byggindustrin tillhör de branscher som stått emot pandemin bra. I november minskade  byggkonkurserna med tre procent, jämfört med samma månad i fjol. Även inom detaljhandeln minskar antalet konkurser i november (2 %).

Enligt UC har många privatpersoner passat på att renovera hemma under coronamånaderna, då de jobbat hemifrån, vilket kan ha haft en positiv inverkan på byggindustrin.

– Byggföretagen har inte upplevt någon konkursökning alls under 2020. Boendet har blivit än viktigare under pandemin och många småföretagare inom bygg har haft mycket att göra med om och tillbyggnader hos privatpersoner, säger Richard Damberg, ekonom på UC som ingår i Enento Group. 

Richard Damberg konstaterar att svensk ekonomi som helhet klarat sig relativt bra under krisen.

– Under 2020 såg vi kraftiga konkursökningar inom vissa branscher under mars, april och maj. Då gick många redan svaga bolag i konkurs. Fram tills idag har vi sett en återhämtning bland konkurserna, men nu tycks den positiva trenden vara över. Även om läget är tufft just får vi inte glömma att pandemins ekonomiska effekter har begränsats till relativt få branscher. Ekonomin som helhet har klarat sig ganska bra. Exportindustrin och tjänstesektorn går förhållandevis bra och stödpaketen verkar ha hjälpt företagen.