Nyheter

”Byggbranschen påverkas i andra vågen”

Johan Deremar, prognosansvarig. Foto: Byggföretagen

De totala bygginvesteringarna minskar med åtta procent 2020 och bostadsbyggandet står för det största fallet. Samtidigt minskar antalet sysselsatta i bygg- och anläggningsbranschen med 16 000 personer mellan 2019 och 2021.
Det visar Byggföretagens konjunkturprognos.
 

Enligt en ny prognos från Byggföretagen så ser det mörkt ut för byggbranschen de kommande åren. De totala bygginvesteringarna minskar med åtta procent 2020 och med närmare 10 procent sett över hela prognosperioden 2020-2021.

 
Störst fall drabbar nyproducerade bostäder. Bostadsinvesteringarna beräknas falla under hela prognosperioden på grund av minskade om- och nybyggnationer. Under 2020 minskar nyproduktion av bostäder med 15 procent. Antalet påbörjade bostäder i flerbostads- och småhus 2020 prognostiseras till 35 700. Det är 13 000 färre än 2019 och 28 000 färre än konjunkturtoppen 2017. 

– Bostadsmarknaden drabbas hårdast. Människor som blir av med jobbet eller permitteras avvaktar med att byta bostad, säger Johan Deremar, prognosansvarig på Byggföretagen.

Även lokalinvesteringarna sjunker under prognosperioden och det är framför allt det kommersiella fastighetsbyggandet som tynger utvecklingen, som minskar med elva procent i år. Under nästa år minskar även de offentliga investeringarna.

– Det lär dröja innan turismen kommer igång igen och därför påverkas bygginvesteringar inom hotell, gallerior och arenor. Det är också osäkert om nya kontorsytor kommer att efterfrågas på samma sätt. Det är nog snarare så att ombyggnad av kontor kommer ökar, säger Johan Deremar. 

Anläggningsmarknaden blir en positiv motvikt till den negativa utvecklingen nästa år. Offentlig infrastruktur går bra och ökar med tre procent i år.

– Det offentliga byggandet blir lite av en krockkudde.  

Enligt Johan Deremar så har byggindustrin klarat sig bra hittills i jämförelse med tjänstesektorn och tillverkningsindustrin som drabbades snabbt av pandemins konsekvenser. Han tror dock att byggbranschen kommer att påverkas i den andra vågen vilket kommer att synas under tredje och fjärde kvartalet.

– Efter sommaren borde krisen märkas av mer och då ser vi vilka företag som kommer att överleva. Hittills har permitteringsreglerna gjort att många klarar sig.        

Sysselsättningen inom byggindustrin beräknas minska med drygt 16 000 personer mellan 2019-2021 vilket motsvarar 4,5 procent över två år. 

– Bygg kommer ändå hyfsat lindrigt undan. Eftersom vi har en arbetskraftsbrist i branschen, det råder till exempel brist på platschefer och arbetsledare, så vill företagen inte säga upp personer i onödan. Dessa kommer behövas när det vänder.

Totalt bedömer Byggföretagen att Sveriges BNP sjunker med 6,9 procent under 2020.