Nyheter

Byggbranschen vill anställa

Flera arbetsgivare i byggsektorn planerar att nyanställa. Det visar Manpowers Arbetsmarknadsbarometer.

— När nu byggbranschen börjar anställa igen kan vi konstatera att Sverige tagit sig ur krisen. Även arbetsgivarna i storstadsregionerna bedömer en ökad sysselsättning, vilket också är ett gott tecken, säger Peter Lundahl, vd för Manpower Sverige, i ett pressmeddelande.

Sysselsättningstrenden för byggbranschen är +13 procent, vilket är en ökning med 21 procentenheter jämfört med förra året. Därmed ökar byggindustrin mest bland de undersökta branscherna.

Sysselsättningstrenden definieras i Manpowers undersökning som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar.

Under det tredje kvartalet 2010 förväntar sig 16 procent av arbetsgivarna i byggbranschen att öka antalet anställda. Noll procent förväntar sig att minska arbetsstyrkan medan majoriteten (84 procent) förutser en oförändrad sysselsättning. Sysselsättningsgraden blir då +16 procent och efter att ha siffrorna har justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningsgraden +13 procent.

Den mest positiva sysselsättningstrenden, +18 procent, har Manpower sett hos arbetsgivarna inom finanssektorn.