Krönikor & Debatt

Byggbranschens framtid enligt AI

Jimmy Dahlström är chef för Den temporära fabriken på Ramirent. Foto: Ramirent
Jimmy Dahlström, chef för Den temporära fabriken på Ramirent., funderar över AI och dess potential inom samhällsbyggnadsbranschen. Foto: Ramirent

Återigen präglas mina tankar av hur framtiden egentligen ser ut och vad framtiden är för samhällsbyggnad. Landskapet är annorlunda än vad vi är vana vid och någon ljusning verkar inte vara i närstående. Kanske finns svaret delvis i AI.

Ingen har väl missat den stora debatten i samhället kring AI, artificiell intelligens. Ämnet delar upp oss i olika poler där de som är positiva ser enorm potential i till exempel sjukvård, diagnostisering och så vidare.

Medan den mer negativa sidan är orolig för att utvecklingen av säkerhetsprotokoll inte är i närheten lika snabb som utvecklingen av tekniken som sådan. Jag har fått lära mig att det finns en distinktion mellan Generell AI (AGI) och AI, utan att vara någon expert har jag förstått det som om orosmolnen primärt rör den generella AI:n som vi till exempel ser i ChatGPT som kan lösa i princip vilken utmaning som helst som kastas till den, medan den mer riktade AI:n är tänkt att lösa en specifik uppgift, till exempel skanna ett antal röntgenbilder efter misstänkt cancer.

Lockad av att utforska AI

Jag är alldeles för okunnig för att argumentera för det ena eller det andra men jag blir onekligen lockad av att utforska AI och dess potential i en samhällsbyggnadskontext. Jag ser till exempel en potential i att fastighetsutvecklare blixtsnabbt kan få jämförelser mellan olika områden baserat på en rad olika mycket komplexa parametrar för att möjliggöra optimering av sina satsningar. Likväl torde det finnas en stor potential inom projektering och kollisionskontroller eller inom gestaltning för att uppfylla allehanda krav utan att kompromissa på design.

Det finns säkert en rad mycket spännande områden där AI kan komma till väldigt stor nytta inom samhällsbyggnad som jag inte i skrivande stund kan komma på, har er organisation något spännande på gång inom området?

AI ger förslag på ämnen till krönikor

Själv nöjde jag mig i detta skede med att sätta en AI-motor på ett väldigt enkelt och ganska trivialt test, nämligen vad som i dessa tider är ett lämpligt ämne för en krönika riktad till samhällsbyggnad. Resultatet blev följande:

Hållbarhet i byggbranschen: Du kan diskutera hur byggbranschen anpassar sig till hållbarhetskrav och gröna byggmetoder, inklusive användningen av förnybara material, energieffektivitet och gröna byggnadsstandarder.

Teknologins påverkan: Utforska hur teknologiska innovationer, som BIM (Building Information Modeling), drönare och artificiell intelligens, påverkar effektiviteten, säkerheten och kvaliteten i byggprojekt.

Arbetskraftsbrist: Diskutera den pågående bristen på kvalificerad arbetskraft inom byggbranschen och dess påverkan på projekt och företag.

Byggbranschens digitala transformation: Ta upp hur digitaliseringen och användningen av mobila appar och plattformar har förändrat sättet byggprojekt hanteras och kommuniceras på.

Bostadsbrist och urbanisering: Skriv om den ökande efterfrågan på bostäder i städer och hur byggbranschen kan bidra till att lösa denna utmaning.

Säkerhet på byggarbetsplatser: Belys riskerna och fördelarna med olika säkerhetsåtgärder och standarder inom byggsektorn.

Kostnadsöverskridningar och tidslinjer: Utforska varför många byggprojekt överskrider sina budgetar och tidsramar och hur detta kan förbättras.

Byggbranschens framtid: Spekulera om framtida trender och utmaningar som byggbranschen kan ställas inför och hur de kan påverkar affärsmodeller och metoder.

Covid-19:s påverkan på byggbranschen: Diskutera hur pandemin har påverkat byggprojekt, arbetskraft och säkerhet.

Utbildning och kompetensutveckling: Betona vikten av att investera i utbildning och fortbildning inom byggbranschen för att möta de föränderliga behoven och teknikerna.

Samtliga ämnen är högst aktuella och något som engagerar mig själv och många andra, dessutom har flertalet av dessa ämnen under ganska lång tid präglat branschens diverse sammankomster och även den publika debatten.  

AI om framtiden

Och nu när tankarna är tunga och framtidstron är naggad i kanten kunde jag inte hålla mig utan ville utmana motorn lite till och frågade vad framtiden är för byggbranschen. Svaret jag fick var i sammanfattad form enligt nedan:

”Sammanfattningsvis är framtiden inom byggbranschen präglad av hållbarhet, digitalisering och teknologisk innovation, urbanisering och behovet av att anpassa sig till en föränderlig värld. Byggbranschen kommer att spela en avgörande roll i att skapa en bättre och mer hållbar framtid.”

Så vad är egentligen sensmoralen i denna krönika, för egen del reflekterar jag att ur mitt perspektiv tror jag inte att AI är någon universallösning på ämnena den själv listat som framtiden för byggbranschen. Jag tror att utan en samverkan mellan kedjans aktörer över organisatoriska gränser uppnår vi inget av ovanstående. Men vad vet jag, som AI inte redan vet…

/Jimmy Dahlström,
chef på Den Temporära Fabriken, Ramirent