Nyheter

Byggbranschens nya yrken

Fler nya digitala roller efterfrågas i byggbranschen. Foto: Getty Images

BIM, VR, AI, VDC, SME, CDO, PLM…
Det kommer allt fler nya bokstavskombinationer som beskriver nya digitala kompetenser och roller inom byggbranschen. Byggvärlden har pratat med Hanna, Carl och Marcus som representerar några av byggbranschens nya yrkesroller.

Inom byggbranschen etablerar sig nya titlar och tjänster som en naturlig utveckling av digitaliseringen. BIM-strateger, BIM-ledare, BIM-koordinatorer och VDC-ingenjörer har varit eftertraktade länge. Tekniska visualiserare, AI-experter och drönaroperatörer är exempel på andra ”heta” yrken.
Något som experterna är överens om är att många av de nya tjänster som konsulterna erbjuder har tillkommit för att stötta och leda byggföretagen genom den digitala transformationen. Förändringsledare, informationssamordnare och innovationsledare är exempel på sådana roller.
– Bygg- och fastighetsbranschen går en spännande framtid till mötes och utvecklingen börjar sakta gå mer mot IT-inriktade roller, konstaterar Alexander Morton på Zynka BIM, ett av de företag som går i frontlinjen för den digitala transformationen av bygg- och fastighetsbranschen. 
Tikab har bildat ett nytt affärsområde.
– Där jobbar vi med att stötta kunder i deras digitala transformation, förklarar Per-Anders Jönsson, vd Tikab.
Livscykelkostnader och förvaltningsprocesser är utmaningar som kommer att påverka branschen att tänka mer långsiktigt.
– När kraven på spårbarhet i vilka komponenter och material vi använder i vår byggda miljö ökar är tillgång till korrekt produkt- och livscykeldata en förutsättning, säger Carl Bylund, vd och PLM-strateg på Plan B.

TL Bygg har som första byggföretag antagit AI-utmaningen, vilket innebär att de kommer att ge sina medarbetare chansen att utbilda sig i grunderna i Artificiell Intelligens via utbildningen Elements of AI.

– Vi på TL bygg vill följa med i tiden och överallt i samhället förekommer ord som digitalisering, automatisering och AI. AI känns med andra ord som något vi behöver lära oss mer om, hur vi kan arbeta smartare genom teknisk utveckling, både inom det administrativa området och det byggnadstekniska området, säger Martin Fagéus, ekonomichef på TL Bygg.