Nyheter

Byggcheferna har framtidstro

Det finns en stark framtidstro inom byggsektorn, enligt en ny undersökning. – Det ser absolut lite mer positivt ut, säger Mikael Hallengren, tillförordnad vd på Einar Mattsson Byggnads.

Enligt KPMG:s årliga undersökning Global Construction Survey tror fler än 6 av 10 byggchefer att vinsten kommer att stabiliseras eller öka under 2010.

Även byggföretaget Einar Mattsson Byggnads andas framtidstro efter finanskris och lågkonjunktur.

– Det är framför allt efter sommarsemestrarna som det ser lite ljusare ut för vår del. Men vi kämpar för fullt för att överleva våren, säger Mikael Hallengren.

Einar Mattsson Byggnads har cirka 350 anställda och har endast tvingats säga upp fyra personer på grund av arbetsbrist under 2009.

– Vi har haft egenregiprojekt som har rullat på, säger Mikael Hallengren.

Han tror att omsättningen för 2010 kommer att hamna på 2009 års nivå, cirka 600 miljoner kronor.

– Vi har klarat oss rätt så bra under finanskrisen, vi har haft en hyfsad orderstock. Men självklart har vi drabbats av att vi har tecknat avtal vid fel tillfällen, när priserna var låga, och sen har vi tvingats köpa dyrt, säger Mikael Hallengren.

När det gäller nyproduktion rullar inte jobben in i samma takt som vanligt, men när det gäller mindre underhållsarbeten ser orderingången bra ut.

– Vi ser att man gör mindre åtaganden nu, man plåstrar lite mer, säger Mikael Hallengren.

Enligt KPMG:s undersökning har krisen lett till ett större fokus på ”risk management” inom byggsektorn. Bland annat ägnas mer tid och resurser på att utvärdera beställare och underleverantörer till projekt.

Även Einar Mattsson Byggnads fokuserar mer på riskbedömning än tidigare.

– Riskhantering handlar mycket om en tydlig rollfördelning. Vi har därför tillsatt en investeringskommitté som tittar mer kritiskt på vilka egenregiprojekt vi ger oss in på. Och vi har lagt den verksamheten i ett helt nytt bolag, Einar Mattsson Projekt AB, säger Mikael Hallengren.

Trots de positiva tongångarna i undersökningen varnar KPMG för en utslagning av mindre aktörer och sämre ekonomiska marginaler.

– Sektorn har starka förhoppningar om att 2010 skall bli ett bra år. Detta synsätt grundar sig till stor del i det vinstinnehåll företagen har i den befintliga orderstocken. Den ”positiva” situation som många av företagen faktiskt befinner sig i riskerar dock att förändras till det motsatta kommande år. De projekt som genomförs under 2010, togs i tider med goda marginaler. I nya projekt kommer marginalerna sannolikt vara betydligt lägre, säger George Pettersson, branschansvarig för byggsektorn inom KPMG i Sverige, i ett pressmeddelande.

KPMG:s undersökning genomförs varje år och baseras på intervjuer med chefer från svenska och utländska byggföretag. Årets undersökning bygger på svar från drygt 100 personer.