Nyheter

Byggen som stoppats efter asbestlarm

30 april 2008

Byggfacket i Stockholm kräver asbestinventering i en restaurang i Stockholm där byggjobb pågår. Facket tror att minst en byggnadsarbetare bor på arbetsplatsen.

(Källa: Byggnadsarbetaren)

12 mars 2008

Arbetsmiljöverket stoppar ombyggnad av ett sädesmagasin på Gotland. Innan stoppet har byggnadsarbetare tagit hål för takkupor och därmed bearbetat asbesthaltigt material.

(Källa: Byggnadsarbetaren)

21 februari 2008

Cirka 15 byggnadsarbetare har arbetat oskyddat med rivning av asbestmaterial vid en renovering av Hotell Plaza i Örebro. Arbetet stoppades. Den saneringsfirma som kom till bygget konstaterade att det låg asbestisolering överallt och att arbetsplatsen var extremt dammig.

(Källa: Byggnadsarbetaren)

12 december 2007

Arbetet stoppas på polishuset i Lund (se särskild artikel).

27 september 2007

Entreprenören BWE fråntas samordningsansvaret på ombyggnaden av Brunnsåkersskolan i Halmstad. En av flera orsaker är att man funnit asbest som inte sanerats på ett säkert sätt.

(Källa: Byggnadsarbetaren)

16 mars 2007

Åtta byggnadsarbetare kan ha exponerats för asbest på Kärnsjukhuset i Skövde. Fyra av dem som vistades i lokalen rev en matta där ett första prov visade att det var okej medan ett andra prov visade att det fanns asbest under mattan.

(Källa: Byggnadsarbetaren)

1 februari 2007

En 22-årig snickarlärling rev kakel i sju kök i Kalmar innan ett fackligt skyddsombud stoppade jobbet. Varken byggfirman eller fastighetsägaren hade tänkt på att det kunde finnas asbest i kakelfixet.

(Källa: Byggnadsarbetaren)

Januari 2007

En ventilationsmontör skickar fogkitt från ventilationstrummor i Ryaskolan i Göteborg till provning eftersom han misstänker asbest. Misstanken bekräftas och en omfattande asbestsanering genomförs men först sedan kommunens byggledare, en inhyrd konsult, hotat montören för att få honom att hålla tyst.

(Källa: Byggnadsarbetare i Göteborg)

7 augusti 2006

Anställda på det stora företaget Mälarsanering anklagar företaget för slarv med rutinerna i samband med asbestsanering. Bland annat redovisar de egenhändigt tagna prover som visar på asbesthaltigt så kallat svartlim där de anställda slipat golv utan att följa reglerna för asbestarbeten. Företaget avvisar kritiken men säger att man ska skärpa sina rutiner.

(Källa: Byggnadsarbetaren)

22 och 27 mars 2006

Arbetsmiljöverket stoppar ombyggnadsjobb i Kalmar och Växjö där storbyggaren Mörebyggen rivit asbestmaterial utan skydd. Byggnadsarbetare och boende har exponerats för asbest. Mörebyggen förlorade sitt asbesttillstånd i samband med händelsen och företaget har senare dömts att betala vite.

(Källa: Arbetsmiljöverket)

15 mars 2006

Byggnads i Göteborg stoppar ett rivjobb där bland annat eternittrummor, kakel och golvmattor rivits utan skydd.

(Källa: Byggnadsarbetaren)

4 januari 2006

Åtalsanmälan lämnas in mot ett takföretag för otillåten asbestrivning i Katrineholm.

(Källa: Byggnadsarbetaren)