Nyheter

Bygger 254 meter lång dubbelklaffbro

Stridsbergsbron. Illustration: Trollhättans stad

Peab har fått uppdraget att bygga Stridsbergsbron i Trollhättan. Beställare är Trollhättans stad och kontraktssumman uppgår till 329 miljoner svenska kronor.

Stridsbergsbron kommer att sträcka sig över Göta Älv mellan området Hjulkvarnelund och den nya stadsdelen Vårvik i Trollhättan. Bron kommer att bli cirka 254 meter lång med en öppningsbar del i form av en dubbelklaffbro.

– Vi ser fram emot att påbörja byggnationen av Stridsbergsbron. Bron är en viktig kugge i samhällsutvecklingen av Trollhättan, vilket vi är stolta över att få bidra till, säger Berth Larsson, regionchef på Peab, i ett pressmeddelande.

Stridsbergsbron ska minska belastningen på befintliga broar och skapa en tydligare fördelning av trafiken mellan östra och västra Trollhättan. Bron kommer att vara tillgänglig för fotgängare, cyklister, kollektivtrafik och biltrafik. Särskild hänsyn kommer att tas till oskyddade trafikanter där gång- och cykelbanor görs fyra meter breda i båda färdriktningarna och körbanan 3,5 meter åt båda hållen.

– Byggnationen av Stridsbergsbron är ett steg mot framtiden, en länk som ytterligare kopplar samman Trollhättan och alla oss som bor här. Stridsbergsbron blir en tillgång för hela Trollhättan på flera sätt, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund.

Uppdraget är en totalentreprenad i samverkan med start i november 2020 och beräknas vara klart under våren 2023