Bygger 43 000 kvm nya lokaler

Bygger 43 000 kvm nya lokaler
Skanska planerar för byggstart inom en månad. Bild: Tengbom.

Skanska har tecknat ett tioårigt hyresavtal med Linnéuniversitet i Kalmar, vilket medför ett byggentreprenadkontrakt på cirka 1 miljard kronor.
Därtill har Skanska erhållit en order gällande om- och tillbyggnad av ytterligare lokaler på universitetsområdet med ett ordervärde på cirka 500 miljoner kronor.
Entreprenadkontrakten kommer att inkluderas i orderingången för Skanska Sverige för det första kvartalet 2016.

Skanska utvecklar och uppför tre nya huskroppar med en total yta om 43 000 kvadratmeter, inklusive underliggande garage, på den östra delen av universitetsområdet.
En byggnad ska inrymma universitetsbiblioteket medan de övriga två inrymmer lärosalar, kontor och laboratoriesalar.

Det andra kontraktet innebär om- och tillbyggnad av tre hus, upp till sex våningar höga, på västra delen av universitetsområdet med en ungefärlig yta på 22 000 kvadratmeter, inklusive källardel.
Här ska primärt lärosalar, aulor och kontor inrymmas.
Projektet väntas sysselsätta totalt närmare 500 personer och stort fokus läggs vid en hållbar byggprocess och omsorg vad gäller materialval och energibesparande lösningar.

Målsättningen är att såväl om- och tillbyggnation som nyproduktion ska kunna miljöcertifieras enligt LEED.

Byggstart är planerad till februari 2016 och arbetena ska vara färdiga till sommaren 2019 för den västra delen och till sommaren 2020 för de nyproducerade husen på den östra delen av universitetsområdet. 

Relaterade artiklar

NCC bygger ut vattenverk i Umeå
Bygger nytt kafferosteri och huvudkontor
Skanskas nya vd om drivkraften och fokusområdena
Tecknar bostadskontrakt värt 380 miljoner