Nyheter

Bygger äldreboende för 200 miljoner

Wilhelmsrogården byggs på Strandängen i Jönköping. Bild: Peab

Peab har fått i uppdrag att bygga ett äldreboende på Strandängen i Jönköping. Beställare är Jönköpings kommun.

Äldreboendet Wilhelmsrogården kommer att rymma 90 lägenheter med tillhörande gemensamhetsutrymmen, kök, tvättstuga, förråd, personalutrymmen, sjuksköterskeexpedition, medicindelning och utemiljö. Totalt rör det sig om 13 000 kvadratmeter bruttoarea och kontraktssumman uppgår till 203 miljoner kronor.

– Det är väldigt roligt att vi fått förtroendet att bygga äldreboendet på Wilhelmsro. Det är ett intressant och viktigt projekt, där vi får vara med och bidra till den lokala samhällsutvecklingen. Vi ser fram emot att få genomföra det på bästa möjliga sätt, säger Peabs regionchef Anders Bergeling.

– Jönköping är en växande kommun med en ökad andel äldre, vilket föranleder ett stort behov av fler moderna äldreboenden. Vi ser fram emot byggnationen av Wilhelmsrogården och att kunna erbjuda våra äldre, men också våra medarbetare ett nytt äldreboende med god boendemiljö i framtidsanda. Förvaltningen, tillsammans med övriga aktörer, ser med spänning fram emot byggnationen på Wilhelmsrogården där boende och utemiljö kommer att anpassas för att uppfylla god livskvalitet, säger Jenny Wiberg Larsson, områdeschef, äldreområde 3, socialförvaltningen, Jönköpings kommun.

Projektet är en utförandeentreprenad med byggstart i september 2021. Färdigställande är beräknat till oktober 2023.