Nyheter

Bygger bostadshus med krockskydd

JM:s projekt Brohuset i Liljeholmen är en teknisk utmaning. Foto: Susanne Bengtsson

Vatten, vind och volym.

Miljön där Brohuset i Liljeholmen byggs utmanar på många sätt. 

– Krockskydd mot fartyg har jag aldrig byggt tidigare. Men det är heller inte vanligt att hus byggs så här nära vattnet, säger Jon Semb-Josefson, projektledare på JM.

Brohuset i Liljeholmen är ett spektakulärt bostadshus i en utmanande miljö.  JM, som är byggherre, har stött på många tekniska utmaningar som främst beror på husets läge. Närmre vattnet kan man knappast bygga. Huset står på kajkanten och flera av balkongerna på kortsidan, den största på 53 kvadratmeter, kommer att sticka ut över vattnet.

– Det här är en trafikerad farled och för att inga fartyg ska ramma huset så har vi byggt ett krockskydd, berättar Jon Semb-Josefson. Det känns nästan som om vi bygger en bro.

En stor stålbalk, som är fylld med betong, har fästs på kajkanten för att ta emot eventuella smällar.

Men det är inte bara vattnet som utmanar, utan även tågtrafiken som passerar på Årstabroarna cirka 30 meter utanför huset. Glasfasaden byggs med högre krav till bullerdämpning än vad som är vanligt i bostadshus, väggen som vetter mot järnvägsbroarna kommer bli nästan en halv meter tjock. När huset står klart kommer det att fungera som ett naturligt bullerskydd in mot övriga bostadsområden på Liljeholmskajen.

– Vi har lagt ner mycket omsorg på bullerfrågan. Bland annat så har vi sneglat på Essingehuset som har ett snarlikt läge utmed en motorväg och som JM byggde för ett antal år sedan.

Berget, som huset ”klättrar utmed” på bakre kortsidan är en annan svårhanterlig granne, som krävt samarbete med Trafikverket eftersom ett misstag under sprängningsarbetena skulle få förödande konsekvenser.

– Om vi klantar oss så stannar tågtrafiken mellan södra och norra Sverige eftersom Årstabron är den enda förbindelsen. Vid varje salva vi sprängt har vi haft kontakt med Trafikverket.

JM har fått anpassa sig efter luckor i tidtabellen, vilket har gett ungefär två stycken sprängtillfällen per dag. På grund av det känsliga läget har vi arbetat mycket noga med att minimera riskerna i samband med sprängningarna. Och det har gett bra resultat, alla sprängningsarbetena är nu klara utan att ha inverkat på tågtrafiken.

Brohuset har ingen bottenvåning utan står på pelare eftersom trafik måste kunna ledas under huset. En allmän gata kommer ledas under huset på två ställen samt att promenadstråket längs med Årstaviken kommer passera under huset. Huset är både högt (50 meter), smalt och långt (120 meter) och tar mycket vind, och har därför behövt förstärkas rejält.

– Konstruktörerna har fått jobba.  Huset är förstärkt med dragstag i väggar och pelare, säger Jon Semb-Josefson.

På nionde våningen kommer huset att ha direkt access med gång- och cykelbanan på Årstabron. Ett cykelrum byggs för att främja hållbara kommunikationer. Södermalm ligger bara några pedaltramp bort. Högst upp på Brohuset blir det en takterrass för de boende.

Något annat man behövt ta hänsyn till under byggtiden är allmänheten som hela tiden skulle kunna passera genom byggområdet för att ta sig till naturområdet Årstaskogen. Promenadstråk och cykelvägar utmed vattnet har delvis hänvisats till gångcontainrar genom arbetsplatsen.

Hösten 2015 var det byggstart för Brohuset, och inflyttning påbörjas Q1 2018. För tillfället pågår stomskedet med betong och stålkonstruktioner. Ett 40-tal personer jobbar på bygget, men till hösten när projektet går in i det intensiva installations- och inredningsskedet kommer ett 100-tal hantverkare och tjänstemän att vara på plats.

FAKTA:

  • Byggherre: JM
  • Arkitekt: Wingårdhs Arkitektkontor.
  • Höjd: 16 våningar mot Årstaviken och sju våningar mot berget.
  • Längd: 120 meter.
  • Bostäder:  162 lägenheter i storlekarna 49-172 kvm. 2-5 rok.
  • Priser:  3,1-15,3 miljoner kronor.