Byggprojekt

Bygger café med park på taket

Byggnaden kommer att uppföras i betong med en fasad i trä - och en park på taket. Illustration: Winell & Jern

I stadsdelen Ebbepark i Linköping kommer det nu att uppföras en byggnad med café, bageri och restaurang – med en park på taket.
–Vi vill skapa en känsla av ett kryp-in under under ”mattkanten” om man ser parken som en matta uppifrån, berättar Eva Ankarberg på Sankt Kors.

Visionen är att Ebbepark ska bli ett område där det mesta finns för både fritid och arbetsliv. Här påbörjar nu det kommunägda bolaget Sankt Kors att bygga områdets minsta, men kanske också mest speciella byggnad, den kommer nämligen att ha en park som tak.

– Den börjar anläggas i sommar och kommer att heta Manillaparken. Layouten är inspirerad av mattmönster från den tid då Wahlbecks Fabriker låg i området där Ebbepark växer fram idag. Wahlbecks Fabriker var ledande inom rep- och mattillverkning fram tills verksamheten blev uppköpt och flyttade från Linköping i början på 1970-talet, berättar Eva Ankarberg, chef för marknad och kommunikation på Sankt Kors.

Hon förklarar att det nu är en stadsdel med både verksamheter, boende och samhällsservice. Att bygga på det här sättet gör att det går att få till både en parkanläggning och verksamhetsyta på ett begränsat område.

– En bonus är att det blir en väldigt karaktäristisk byggnad, arbetsnamnet har varit ”hobbithuset” från Tolkiens värld.

Nu har den i stället fått namnet Roligheten.

– Det är ett namn som också är inspirerat av Wahlbecks Fabriker, de hade ett sommarhem för sina medarbetare som hette Roligheten i mitten av 1900-talet.I projektet finns också ett par stora utmaningar.

– Det är att skydda tätskiktet så att det klarar att ha en park över och anpassa det till att tåla parkskötsel året runt. Och att byggnaden ligger bland många andra samtidigt pågående byggprojekt.

Roligheten med sitt speciella uttryck kommer att bli något av en profilbyggnad för Ebbepark, även om den är den minsta byggnaden i området.

–Stommen är betong, men fasaden i trä för att skapa en varm och välkomnade entré. Vi vill skapa en känsla av ett kryp-in under under ”mattkanten” om man ser parken som en matta uppifrån. Teknikrummet är under snedtak för att anpassa konstruktionen så att övergången blir så bra som möjligt får såväl parken som byggnaden.

Tanken är att det ska nyttjas av många.

– Primärt är målgruppen de människor som vistas i Ebbepark av olika anledningar, boende, människor som arbetar här och besökare till områdets alla verksamheter. Det byggs 850 nya lägenheter i området, det är 70 000 m2 verksamhetsyta där 4500 människor kommer att röra sig dagligen när det är färdigt.

Text: Annika Rådlund