Byggprojekt

Bygger häkte för närmare 700 miljoner

Ny häktet i Kristianstad. Bild: NCC

NCC ska i samverkan med Intea och Kriminalvården bygga ett nytt häkte och lokaler för frivård i Kristianstad. Byggnaden omfattar cirka 17000 kvadratmeter och ordervärdet uppgår till 680 miljoner kronor.

Häktet och frivården är en del av Kristianstads nya rättscentrum.
– Vi driver nu flera projekt av detta slag runt om i landet och vi ser fram emot att kunna leverera en ny anläggning till Kriminalvården i Kristianstad. Det nya häktet kommer att bli en viktig del i Sveriges modernaste rättscentrum och det känns jätteroligt att nu få påbörja bygget tillsammans med NCC, som besitter gedigen kompetens och erfarenhet av denna typ av projekt, säger Peter Jacobsson, projektchef på Intea.

Den nya byggnaden för Kriminalvården byggs i direkt anslutning till Polismyndighetens och Åklagarmyndighetens lokaler i det nya rättscentrum som växer fram på den gamla godsbangården norr om Kristianstad centralstation. Förutom ett nytt häkte kommer de nya lokalerna även innehålla lokaler för
frivård och nationella transportenheten.

– Häktet är ett komplext projekt med särskilda krav för att verksamheten långsiktigt ska fungera bra. Vi drar nytta av erfarenheter av liknande projekt och kan även dela kunskap mellan pågående projekt med hög säkerhetsklass inom koncernen för att skapa värde för Intea och Kriminalvården, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef för NCC Building Sweden.

Uppdraget genomförs i samverkan, där NCC i ett första skede tillsammans med Intea och Kriminalvården har planerat, budgeterat och projekterat program- och systemhandlingar samt enats om en målkostnad för uppdraget. Detta arbete påbörjades innan sommaren. Nu övergår projektet i byggfas. Markarbetet påbörjas i början av 2022 och häktet beräknas stå klart 2024.

logo
Henrik Ekberg