Nyheter

Bygger hotell på avstängd bro

Den gamla bron har stått oanvänd sedan 1970-talet, men nu finns planer på att bygga hotell bestående av mindre stugor på den. Bild: Sápmi jokk/Bierne AB Arkitektkontor

Den gamla bron över Vindelälven vid Ruskträsk i Lycksele kommun ska förvandlas till hotell- och konferensanläggning.
På den 200 meter långa bron planeras det för 21 stugor, samt restaurang och konferensanläggning.

Bron byggdes på 30-talet och har stått oanvänd sedan 70-talet, då en ny byggdes. Planen från Trafikverkets sida var att riva den. Men det blev det inte så.
Nu finns det i stället planer på att bygga ett hotell bestående av 21 stugor, totalt 72 bäddar, på själva bron och restaurang och konferensanläggning på landsidan med plats för cirka 100-150 gäster.

Det var under en fiskeresa längs Vindelälven för ungefär sex år sedan som entreprenören Christer Kvick, projektägare och vd för Sapmi jokk AB, fick upp ögonen för platsen.

– Jag åkte på väg 363 och körde förbi infarten till bron. Där hängde grenarna ner och bildade en allé och jag blev nyfiken och ville se hur det såg ut längre fram. Det var en fin dag och jag kände att det här var en speciell plats.

Så speciell att han köpte marken på båda sidorna om bron och blev därmed också ägare till bron.

 I november förra året påbörjades detaljplanearbetet för att bygga turistanläggningen. Anläggningen är ritad av arkitekt Björn Ingridsson, Bierne AB Arkitektkontor.

– Att bygga hus på en bro är något väldigt unikt. Jag ville inte att hotellstugorna skulle vara överordnade brons befintliga estetik, säger han.

Han hade även dragstängerna att anpassa designen.

– Så jag utgick från brons geometri när jag ritade stugorna. Sedan kan man också koppla formen till samiska lappkåtor.

Alla stugorna kommer att ha lika stor bas, men olika höjd. Vissa kommer också att ha ett loft och stugornas storlek varierar mellan 20 och 25 kvadratmeter. Den största får en takhöjd på cirka åtta meter.  

Stugorna kommer att sticka ut cirka en och en halv meter över brokanten och de byggs i massivt trä.

– Jag tycker om att det är en svensk produkt och att det finns en tradition bakom, säger Björn Ingridsson.

Anläggningen kommer också att få grillstugor, badtunnor, bastu och badbrygga.

Den samiska och den lokala kulturen kommer även att lyftas fram på andra sätt än genom stugornas form: genom maten som serveras i restaurangen och genom olika aktiviteter och upplevelser.

– Vi har bjudit in lokala aktörer till samarbete och intresset har varit stort. Vårt mål är att det ska bli en bredd på aktivitetserbjudanden och jag tänker mig att det kan vara allt från konsthantverk och matlagning till renhägn, ridturer och hundsläde, säger Christer Kvick.

Kostnaden för projektet uppskattas till cirka 20 miljoner kronor. Det ska finansieras med egna medel, men också genom externt kapital genom andra delägare/investerare och man har även ansökt om regionalt investeringsstöd hos Länsstyrelsen. Planerad byggstart är sommaren/hösten 2016 och man räknar med cirka ett års byggtid.