Nyheter

Bygger ny grundskola och idrottshall

Gylle skola i Borlänge.

Skanska bygger en ny grundskola i Borlänge för cirka 620 miljoner kronor. En idrottshall ingår också i uppdraget.
Detta framgår av ett pressmeddelande.

Skanska har tecknat avtal med Borlänge Kommun om att bygga nya Gylle grundskola. Uppdraget omfattar cirka 19 000 kvadratmeter nybyggnation samt en mindre ombyggnation. Kontraktet är värt cirka 620 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Sverige i fjärde kvartalet 2020.

Gylle skola är en av de största grundskolorna i Dalarna och byggdes för cirka 60 år sen. Skolans volym utökas nu för att kunna ta emot ett växande elevantal. Efter nybyggnation beräknas skolan kunna ta emot 1 200 elever. Skanskas uppdrag innefattar även att uppföra en idrottshall i anslutning till skolan.

Samarbetet med Borlänge Kommun bedrivs i partnering och Skanska har under de senaste två åren i en första fas arbetat med förberedelser för projektet.

Byggstart sker omgående och projektet ska vara helt färdigt under 2026. Produktionen kommer att ske i etapper, vilket innebär att delar av verksamheten ska kunna flytta in i den första färdigställda etappen redan 2022/2023.