Nyheter

Bygger ny simhall i Nacka

Nacka kommun anlitar Tagehus för att bygga ny simhall i Nacka 

Kommunen har upphandlat Tagehus Bad & Fritid AB för att bygga, äga och driva den nya simhallen. 

Arbetet startar sommaren 2018 och planeras vara klart under hösten 2020. 
Den nya simhallen ska ersätta Näckenbadet i Saltsjöbaden och ska byggas på samma plats som föregångaren.  En ersättningsbassäng byggs nu i närheten av Näckenbadet för att säkra tillgången till bassängtid för föreningsliv, skolor och Nackabor under tiden den nya permanenta simhallen byggs. Den är den första av tre nya simhallar som ska byggas när Nacka växer och bygger stad.
 
– Nu tar vi det första steget mot en ny modern simhall i Nacka och mot att utveckla Saltsjöbadens idrottsplats till en än mer attraktiv mötesplats, säger Anders Mebius, kultur- och fritidsdirektör i Nacka kommun, i ett pressmeddelande.
 
Ett avtal mellan Nacka kommun och Tagehus kan skrivas den 26 januari 2018 då tiden för överprövning löpt ut. Tagehus anbud baseras på samverkan med NCC, Medley och Cemi. En förutsättning för avtalet är att den aktuella fastigheten upplåts med tomträtt. Beslut om upplåtelse av tomträtt kan fattas av Nacka kommun den 29 januari.