Byggprojekt

Bygger nytt kafferosteri och huvudkontor

Nya rosteriet i Järfälla.
Arvid Nordquists nya rosteri och kontor i Järfälla. Bild: Arvid Nordquist

RO-Gruppen och Sagax ska i samverkan uppföra nytt huvudkontor och kafferosteri i Järfälla, Stockholm. Projektet omfattar 16 000 kvadratmeter, har ett genomgående hållbarhetsfokus med en stor andel massivträ och ska stå klart 2025.

Projektet innebär att i samverkan med Sagax och Arvid Nordquist projektera och uppföra en kontorsbyggnad i massivträ, produktionslokaler samt kafferosteri och ett höglager. Inom kort påbörjas projektering och produktionsförberedelser. Byggstart förväntas ske under våren.

– Vi är väldigt glada över det förtroende vi fått av Sagax i och med valet av oss som entreprenör. Det ska bli mycket inspirerande att förverkliga Sagax och Arvid Nordquist visioner om en klimatsmart anläggning i Järfälla, säger Lars Westman på RO-Gruppen Stockholm.