Nyheter

Bygger nytt sjukhus bredvid NKS

Illustration: White Arkitekter.

Vitartes har gett Veidekke och Arcona i uppdrag att bygga ett nytt ögonsjukhus i Hagastaden i Stockholm.

Ett avtal har tecknas med Vitartes, ett bolag som till lika delar ägs av Hemsö och SveaNor,  om att uppföra en nybyggnad om cirka 42.000 kvadratmeter inom kvarteren Stockholm Patienten 1 och Solna Princeton 1. Projektet kommer att genomföras som en totalentreprenad i samverkan, där den första av två etapper nu avropats.

Den totala kontraktssumman uppgår till cirka 1 miljard kronor varav första etappen utgör cirka 320 miljoner kronor. Samarbetet i projekteringen har redan påbörjats och projektet i sin helhet ska vara helt färdigställt till årsskiftet 2019/2020. Stockholms läns landsting är största hyresgäst i byggnaden, där S:t Eriks ögonsjukhus (STE) kommer att bedriva verksamhet.

Projektet byggs i direkt anslutning till Nya Karolinska sjukhuset och delvis ovanpå befintlig tunnelrör för E4:an. I området pågår även ett flertal andra projekt som en del av utbyggnaden av Hagastaden. Det sammantaget ställer stora krav på framdriften och logistiken kring arbetsplatsen, där man kommer att använda Arconas logistiksystem, CSL, med separat logistikterminal, samordnade leveranser och inbärningshjälp.

Projektet kommer att modelleras upp i en 3D-modell för VDC (Virtual Design and Construction). Ett arbetssätt som integrerar virtuella modeller och underlättar för involvering mellan olika discipliner i projektering och produktion för att skapa korta och effektiva beslutsvägar.

Byggnaderna kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad nivå guld.