Nyheter

Bygger om Gamle Port till ny nöjesarena

Bild: White Arkitekter.

Eklandia Fastighets AB har gett Veidekke Bygg Väst i uppdrag att förvandla den välkända kulturbyggnaden ”Gamle Port” i centrala Göteborg till en ny nöjesarena.


Projektet har en budgeterad kostnad på cirka 63 MSEK. 

Ombyggnationen omfattar en totalrenovering på cirka 3 400 kvm med bland annat grundförstärkning, invändig pålning och ny fasad. Påbyggnaden består av en ny våning med ett torn, som bland annat ska användas för kontorsverksamhet.

Projektet påbörjas i februari 2016 och Göteborgs nya nöjesarena beräknas öppna hösten 2017.

Projektet ska genomföras enligt miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad med ambitionen att nå nivå Silver. Arkitekt är White.

– Det är med stor ödmjukhet vi tar oss an uppdraget med att totalrenovera en kulturskatt som Gamle Port. Vi kommer här som i alla våra projekt arbeta enligt vårt involverande arbetssätt. Med involvering skapar vi starka team, innovation, säkrare byggen, effektivitet…..listan är lång , säger Stefan Svensson, arbetschef på Veidekke, i ett pressmeddelande.

Fastigheten med restaurangen Gamle Port uppfördes 1856 för bostäder, affärer och verkstäder. 1918 öppnade den första restaurangen i bottenvåningen. Nu nästan hundra år senare av olika typer av restaurang- och nattklubbsföretagsamhet är det dags för en hållbar och varsam renovering för att möta en ny tid.

2E Group, av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin, har tecknat ett 18-årigt hyresavtal med fastighetsägaren Eklandia Fastighet.