Nyheter

Bygger park i New York för 1,4 miljarder kronor

Illustration som visar det nya parkområdet: cykelbanor i förgrunden och gångstråk längst vattnet.
Den nya parken på Staten Island, i New York. Bild: Skanska

Skanska har anlitats för att återuppbygga en park och en ny pir på Staten Island, New York, USA. Kontraktet är värt USD 135M, cirka 1,4 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det fjärde kvartalet 2023.

Skanska har tecknat avtal med New York City Economic Development Corporation, NYCEDC.

Inom projektet ska Skanska bygga om esplanaden och strandlinjen samt göra förbättringar av gång- och cykelvägar längs esplanaden. Skanska kommer också att bygga en ny pir på cirka 3 700 kvadratmeter med en kontorsbyggnad, lagerlokal och erosionsskydd. Arbetet omfattar även landskapsarkitektur och rivning av befintliga konstruktioner.

Arbetet ska påbörjas i augusti 2024 och kommer att pågå till slutet av 2026.