Byggprojekt

Bygger psykiatrimottagning för närmare en miljard

Visionsbild på nya psykiatrimottagningen i Västervik. Bild: Krook & Tjäder

Skanska får uppdraget av Region Kalmar att bygga en specialistpsykiatri-mottagning i anslutning till Västerviks sjukhus. Avtalet är värt 915 miljoner kronor.

Den nya byggnaden kommer att inrymma lokaler för rättspsykiatri, heldygnsvård och öppen vuxenpsykiatri och omfattar cirka 24 500 kvadratmeter fördelat på sex våningar.

Projektet genomförs i partnering som innebär ett nära samarbete med Region Kalmar län och övriga samarbetspartners. I en förberedande fas har Skanska under en tid arbetat med projektering samt framtagande av riktkostnad och klimatkalkyl för projektet. Det avtal som nu slutits avser genomförande av bygget.

Ett första spadtag är planerat till slutet av februari och byggnaden ska stå färdig att tas i bruk under andra kvartalet 2025.

logo
Henrik Ekberg