Nyheter

Bygger rekordstor ishall i Karlstad

Tingvalla ska bli en av Europas största väderskyddade isytor. Bild: Sweco

NCC ska bygga om isstadion i Karlstad till inomhusarena åt Karlstads kommun. Pålning och grundläggning inleds  nu i januari.

– Nya Tingvalla isstadion kommer att bli norra Europas största väderskyddade isyta. En funktionell anläggning och social mötesplats som aktiva, motionärer och åskådare kan vara stolta över under lång tid framöver, säger Micael Johansson, projektledare i Karlstads kommun, i ett pressmeddelande.

Nuvarande Tingvalla isstadion byggdes 1967 och är med sina drygt 12 000 kvadratmeter en av Europas största konstfrusna isytor. Isstadion ska med väggar och tak omvandlas från en utomhusarena till en modern inomhusarena med tre isytor – en bandyplan och två isrinkar. Här blir det plats för alla typer av isidrotter, som bandy, konståkning, skridsko, ishockey och allmänhetens åkning.

Stommen består av stål, där läktare och vissa delar byggs i limträ. En öppningsbar mellanvägg möjliggör en skridskobana av fullängd för tävlingar. På ståplatsläktaren finns plats för 1 500 åskådare. Det kommer också finnas omklädningsrum, föreningsytor och en stor entrédel med kafé och konferenslokaler.

För att nå en låg energiförbrukning kommer den värme som bildas från kylanläggningen som driver isarna att tas tillvara för att värma de tempererade lokalerna i arenan och producera varmvatten. Anläggningens tak förses med 300 kvadratmeter solceller.

Samarbetet mellan NCC och Karlstads kommun genomförs i partnering och inleddes i juni 2020. Sedan dess har parterna planerat och projekterat i en första fas för att komma överens om en riktkostnad för uppdraget och nu är entreprenadkontraktet tecknat.

– Genom partnering som samarbetsform har vi de bästa förutsättningarna att omvandla den anrika Tingvalla isstadion till en modern inomhusarena som bidrar till att utveckla det framtida idrottslivet för både föreningar och allmänheten i Värmland, säger Martin Smederöd, projektchef NCC Building Sweden.

Pålning och grundläggning startar i januari 2021. Bandyplanen ska vara klar inför säsongsstart hösten 2021. Hela anläggningen ska vara färdigställd hösten 2022.

Affären uppgår till cirka 180 MSEK och orderregistreras i första kvartalet 2021 i affärsområde NCC Building Sweden.


Fakta om Tingvalla isstadion

  • 1500 åskådare kan stå på ståplatsläktaren längs bandyplanens långsida.
  • 12 meters frihöjd är det till taket över bandyplanen.
  • 100 sittande finns plats för i kaféet.
  • Kafé och läktare till isrinkarna kommer finnas på plan 2.
  • Taket förbereds för att kunna montera solceller.
  • Tingvalla isstadion planeras börja byggas våren 2021 och stå klar hösten 2022. 
  • Källa: Karlstad kommun