Nyheter

Bygger skola för över halv miljard i Varberg

Projektet omfattar både skolbyggnad och idrottshallar. Bild: D Office Arkitekter AB/Varbergs Fastighets AB
Projektet omfattar både skolbyggnad och idrottshallar. Bild: D Office Arkitekter AB/Varbergs Fastighets AB

NCC bygger tillsammans med Varbergs Fastighets AB nya Håstensskolan i Varberg. Projektet omfattar både skolbyggnad och idrottshallar och ordervärdet uppgår till 530 miljoner kronor.

Affären är en totalentreprenad i samverkan. Skolan byggs intill den befintliga Håstensskolan, som under byggtiden kommer att vara i drift och rivas efter färdigställandet. Badhuset Pingvinen som NCC färdigställde 2021 är belägen intill.

Skola för 850 elever och tre hallar

Uppdraget omfattar nybyggnation av en ny grundskola F-9 om 750 elever, en anpassad grundskola F-9 för 100 elever och en idrottsanläggning med tre hallar. NCC ska även anlägga markytor och utemiljö för skolverksamhet, riva den befintlig skolan, anlägga skyddsrum, samt utöka antalet parkeringsplatser. Projektet kommer att miljöcertifieras enligt Svanen för klimatsmarta byggnader.

Erfarenhet av skolbyggnation

– NCC har stor erfarenhet av att bygga skolor. När vi, som här, får vara med redan från ett tidigt skede kan vi bidra med värdefull kunskap genom hela byggprocessen och tillsammans med Varbergs Fastighets AB fatta beslut som gör skolan ännu bättre. Det känns väldigt roligt att vi nu har ytterligare ett tillfälle att bidra till utvecklingen av Varberg, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sweden.

Projektet beräknas starta under våren 2023 och stå klart under hösten 2026.

logo
Henrik Ekberg