Nyheter

Bygger Sveriges största kontor med trästomme

Magasin X byggs bredvid Resecentrum i Uppsala. Bild: White Arkitekter

NCC ska tillsammans med Vasakronan bygga Magasin X, Sveriges största kontorsfastighet med en stomme helt gjord i trä.
Nu är entreprenadavtalet klart och ordervärdet uppgår till cirka 415 miljoner kronor.

Magasin X uppförs centralt i pendlarläge bredvid Resecentrum i Uppsala. Byggnaden omfattar cirka 11 500 kvadratmeter uthyrningsbar yta fördelat på sju våningar. Med en stomme helt i trä blir byggnaden Sveriges största kontorshus med träkonstruktion. Invändigt byggs kontor och mötesplatser och huset får även en uteplats och terrass.

– NCC har bred erfarenhet av att bygga olika typer av fastigheter med stort hållbarhetsfokus, så vi vet att vi kan bidra till att skapa värde för Vasakronan. Genom att projektet utförs i samverkan kan vi i en öppen dialog uppnå ett bra resultat med målet att skapa en modern kontorsbyggnad med ett så litet klimatavtryck som möjligt, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sweden, i ett pressmeddelande.

Projektet har en stark miljöprofil och byggnaden ska certifieras enligt nivå Platinum, vilket är den högsta nivån enligt miljöklassificeringssystemet LEED. Utöver en klimatsmart stomme av trä, får huset ett flertal energieffektiva tekniska lösningar, som till exempel integrerade solceller, trådlös styr- och reglersystem samt batterilager för fastighetsenergi.

Magasin X är ritat av White Arkitekter. 

Parterna har i samverkan sedan maj planerat, budgeterat och projekterat systemhandlingar för att komma överens om en riktkostnad för uppdraget. Entreprenadavtalet är nu tecknat och ordervärdet som uppgår till cirka 415 miljoner kronor, vilket orderregistreras i tredje kvartalet i affärsområde NCC Building Sweden.

Byggstart sker i september och första inflyttning i Magasin X sker under hösten 2021.