Nyheter

Bygger Sveriges största takmonterade solcellsanläggning

Lindbäcks bygger en ny produktionsanläggning för flerbostadshus med en stor solcellsanläggning på taket.

PiteEnergi har fått uppdraget att bygga en 7 250 kvadratmeter stor solcellsanläggningen på taket till Lindbäcks byggs nya produktionsanläggning i Piteå. 

– PiteEnergi känns som ett naturligt val. De har en stark lokal förankring och driver på för ökad hållbarhet och utveckling av förnybara energikällor, säger Stefan Lindbäck, vd på Lindbäcks bygg.

Lindbäcks bygger en ny produktionsanläggning för flerbostadshus på Haraholmen i Piteå med målsättningen att den ska drivas helt av förnybara energikällor. PiteEnergi har fått uppdraget att bygga den 7 250 kvadratmeter stora solcellsanläggningen på taket till produktionsanläggningen.

– Roligt att två så starkt lokalt förankrade aktörer tillsammans får vara med och visa vägen till framtidens hållbara samhälle. Vi är stolta över att Lindbäcks valde oss, säger Anders Ådemo, marknadschef PiteEnergi.

PiteEnergi har erfarenhet av olika sorters solcellsanläggningar, såväl rörliga så kallade trackingsystem som fast monterade, bland annat den på taket till universitetet vid Acusticum.

– Vi bedömer att produktionen från den nya husfabriken kommer att ge cirka 800 000 kWh per år, vilket motsvarar elanvändningen för cirka 100 villor. Ett fint tillskott i arbetet med att öka andelen förnybar el, säger Anders Ådemo.

Solcellerna på Lindbäcks fabrik blir Sveriges största takmonterade solcellsanläggning och kommer att täcka hela behovet av el för att driva Lindbäcks nya anläggning. PiteEnergi jobbar även för att uppvärmningen ska ske genom fjärrvärme från talldieselproducenten SunPines överskott av processvärme. Om allt går enligt planerna blir den nya husfabriken en 40 000 kvadratmeter stor anläggning där all värme och el produceras av förnybar energi.

Totalt ska det investeras cirka 480 miljoner kronor i husfabriken som ska stå klar i december 2017 och beräknas ge mer än 150 nya arbetstillfällen.

Fakta om solcellsanläggningen
I oktober 2015 beslutades att titta på en solcellsanläggning för ungefär halva disponibla takytan på den del av produktionsanläggningen som vetter mot hamnen. Den totala takytan är cirka 31 000 kvm varav solpanelerna kan täcka cirka 7 250 kvm. Ytan möjliggör montage av solpaneler med en maximal effekt och cirka 1 100 kWp och en årlig produktion på ca 750 – 800 MWh.

Jenny Marcuson Fors