Byggprojekt

Bygger testbäddsanläggning i Ö-vik

Visionsbild på Bioeconomy Arena i Ö-vik. Bild: Sweco
Visionsbild på Bioeconomy Arena i Ö-vik. Bild: Sweco

NCC bygger en pilothall med testbäddsanläggning för utveckling av nya biokemiska produkter åt Rise i Örnsköldsvik. Totalentreprenaden uppgår till cirka 150 miljoner kronor.  

Pilothallen Bioeconomy Arena byggs i Domsjö i Örnsköldsvik, omfattar 2 600 kvadratmeter och uppförs i trästomme med träfasad och sedumtak på delar av huset. Byggnaden byggs med ambitionen att nå miljöbyggnad silver och inrymmer specialanpassade testytor, laboratorier och tillhörande kontor med mötesplats för forskningsverksamhet.

− Den nya pilothallen möjliggör uppskalning och kommersialisering av nya biobaserade produkter och lösningar. Genom ett industrinära samarbete sammanförs vetenskaplig spetskompetens, toppmodern teknik och entreprenörer för att öka omställningstakten mot en bioekonomi och ett resilient samhälle, säger Pia Sandvik, vd på RISE

− Genom att vi har samverkat med RISE sedan ett tidigt skede i projekteringen har vi kunnat planera för en innovativ och kostnadseffektiv byggnad med plats för både testbäddar och möten, säger Charlotte Thelm, divisionschef i NCC Building Sweden.

Första spadtaget tas 15 juni. Markarbetet inleds omgående och byggnationen påbörjas under hösten 2022. Inflyttning planeras till vintern 2023/2024.