Nyheter

Bygger ut järnväg för att avlasta Ostkustbanan

Skanska bygger järnväg i Dingersjö, Sundsvall, för 320 miljoner kronor.

Skanska har tecknat avtal med Trafikverket om att bygga ny mötesstation för järnväg i Dingersjö, söder om Sundsvall. Kontraktet är värt cirka 320 miljoner kronor.

Den nya mötesstationen kommer att öka järnvägskapaciteten och avlasta den hårt belastade Ostkustbanan. Projektet utförs i en totalentreprenad och omfattar tre kilometer dubbelspår, tre broar samt ombyggnad av väg 562, inklusive renovering av befintlig vägbro över Ljungan.

Förberedande arbeten beräknas inledas under slutet av maj 2017 och hela projektet beräknas vara färdigställt i juli 2022.