Nyheter

Bygger världens första klimatneutrala cementfabrik

Cementas fabrik i Slite på Gotland. Foto: Cementa

Cementa ska bygga världens första klimatneutrala cementfabrik i Slite på Gotland. Satsningen kommer att innebära minskade koldioxidutsläpp när upp emot 1,8 miljoner ton koldioxid ska fångas in årligen.  

2026 planeras byggnationen komma igång och anläggningen ska driftsättas 2030. 

HeidelbergCement-koncernen, där svenska Cementa ingår, meddelar att man avser att utveckla världens första klimatneutrala cementfabrik i Slite på Gotland. På en pressträff på onsdagen presenterades projektet. 
– Vår starka målsättning att etablera en CCS-anläggning i Slite innebär att Sverige har en chans att bli världsledande på klimatneutral cementproduktion säger Giv Brantenberg, vd för HeidelbergCement norra Europa.

Cementindustrin står för ungefär sju procent av de samlade globala koldioxidutsläppen. Med hjälp av tekniken Carbon Capture and Storage (CCS) ska den svenska cementindustrin ställas om till att bli klimatneutral och dessutom uppnå minusutsläpp. 

CCS är en teknik som bygger på att man fångar in koldioxiden vid fabriken och sedan transporterar den till en permanent lagringsplats flera kilometer ner i berggrunden, ofta under havsytan. 

I anläggningen i Slite, där tre fjärdedelar av den cement som används för betongtillverkning i Sverige tillverkas, ska upp emot 1,8 miljoner ton koldioxid fångas in årligen.  Den fabrik som idag står för tre procent av Sveriges samlade utsläpp kan till och med kan skapa en kolsänka.

– Eftersom cementindustrin står för en betydande andel av samhällets koldioxidutsläpp vilar ett stort ansvar på oss att bidra med konstruktiva lösningar. Det ökade trycket på marknaden kring hållbara byggmaterial och den svenska regeringens uttalade vilja att satsa på klimatomställningen, ger oss kraft att spänna bågen, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef Cementa och HeidelbergCement norra Europa. 

För att definiera alla kritiska steg på vägen mot världens första klimatneutrala cementfabrik har en förstudie inletts för att avgöra vilken avskiljningsteknik som är bäst och hur logistik och finansiering kan se ut. Elförsörjningen är en av projektet största flaskhalsar.

– Elbehovet kommer att uppemot femdubblas jämfört med idag. Därför kräver satsningen väsentliga elnätsuppgraderingar både till och på Gotland. Elfrågan är en av projektets största flaskhalsar för en utbyggnad i tid, säger Karin Comstedt Webb.

Under vintern bekräftade den norska regeringen sin satsning på CCS. HeidelbergCement bygger nu världens första fullskaleanläggning för koldioxidinfångning i Brevik. Den kommer att fånga in 400 000 ton årligen vilket motsvarar hälften av fabrikens utsläpp. Etableringen vid Norcem i Brevik är i full gång vilket man nu drar stor nytta av i planeringen för en anläggning på Gotland.

–  Utifrån vår goda erfarenhet av samarbetet med Norges regering och deras beslut att satsa på den här tekniken, så väljer vi nu att växla upp våra ambitioner till en fyra gånger så stor anläggning för koldioxidinfångning i Sverige, säger Giv Brantenberg.

Den norska anläggningen har en kostnad på 3 miljarder norska kronor. Vad notan kommer att bli för anläggningen i Slite kan Cementa inte säga i dagsläget även om man konstaterar att finansieringen är en annan nyckelfråga i projektet

– Anläggningen på Gotland kommer att fånga in fyra gånger mer koldioxid än den i Norge så det blir en större investering, men det är för tidigt att säga vad kostnaden blir. Vi kommer att fatta investeringsbeslut 2026/27, säger Karin Comstedt Webb.   

 
Något som byggbranschen kan behöva ta med i kalkylerna är en viss fördyring på cement. 
– Ökade kostnader i driftsfasen kommer att innebära en fördyring av cement. På ett färdigbyggt flerbostadshus kan det handla om cirka en halv till en procents ökning, så det är inga stora summor.

Sveriges näringsminister, Ibrahim Baylan, ser satsningen som en viktig pusselbit i Sveriges ambitiösa klimatmål och säger att han ser fram emot att fortsätta arbeta med Heidelberg och Cementa.

– Det är glädjande att Cementa vill ta steget framåt bygga den första klimatneutrala cementfabriken och visa för andra delar av världen att det är fullt möjligt, säger Ibrahim Baylan.