Nyheter

Bygget av förbifarten återupptas

Åsa Romson (MP) fick ge sig om förbifarten. Arkivbild: Anna Sjöström.

Regeringen har lämnat besked om att motorvägsprojektet Förbifart Stockholm ska återstartas den 1 januari 2015.

– En frysning är inte längre aktuell, sa infrastrukturminister Anna Johansson (S) vid en presskonferens på torsdagen.

– Nu fortsätter projektet med full kraft, säger Johan Brantmark, Trafikverkets projektchef.

På torsdagen meddelande klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) och infrastrukturminister Anna Johansson (S) att motorvägsbygget Förbifart Stockholm ska återupptas. Förhandlingarna mellan regeringen och Stockholms läns landsting (SLL) har inte gett något resultat.

– Regeringen kommer att fatta beslut om att projektet återupptas från den första januari 2015. Det har aldrig varit aktuellt att stoppa projektet utan syftet har varit att ge parterna rådrum och möjlighet att omförhandla finansieringen. Eftersom Stockholms läns landsting inte varit intresserade av att förhandla finns inga förutsättningar för att det blir ett nytt avtal, sa Anna Johansson.

Miljöpartiet valde tidigare i veckan att backa i frågan.

– Vi har gjort vad vi kan för att stoppa förbifarten. Jag tycker fortfarande att det är ett dåligt projekt som tar pengar från kollektivtrafiken och som gör det svårare att nå klimatmålen. Det här är en sorgens dag för Stockholm, sa Åsa Romson på presskonferensen.

Kopplat till beslutet om att häva frysningen av Förbifart Stockholm ser regeringen fortsatt stora behov av att bygga ut och utveckla kollektivtrafiken. Därför kommer regeringen att besluta om två tilläggsuppdrag som avser översyn av ökade kollektivtrafiksatsningar i Stockholmsregionen.

Trafikverket får i uppdrag att komma med förslag på hur Förbifart Stockholm kan anpassas för kollektivtrafik och hur närmiljöproblem som buller och lokala luftföroreningar kan förebyggas.

–  Vi ser att det finns brister i den konstruktion som gäller i dag, sa Anna Johansson.

– Vi ser också ett behov av att utveckla tunnelbanetrafiken och ger i uppdrag till den utredare som jobbar med Sverigeförhandlingen att titta på en tunnelbaneutbyggnad för sydnordlig riktning Liljeholmen-Kungsholmen-Norrmalm, med möjlighet norrut, för att avlasta T-centralen.

Johan Brantmark, projektchef för Förbifart Stockholm på Trafikverket, har nu bråda dagar framför sig för att komma igång med de vilande entreprenaderna. 

– Så fort jag får beslutet från regeringen kommer jag att ta kontakt med alla leverantörer och se hur fort de kan komma igång och jobba igen, och i  början-mitten av januari kommer vi att gå ut med en upphandlingstidplan för att upphandla nya entreprenader.

Tidigare har man pratat om att frysningen av projektet, som skulle pågå till maj 2015, skulle kosta mellan 170 och 260 miljoner kronor.

– Dagens besked minimerar förstås påverkan, men det är för tidigt att uttala sig om hur mycket uppehållet påverkat kostnader och tidplan.  

Sveriges Byggindustrier välkomnar regeringens besked.  

– Det är glädjande att regeringen kommit till insikt i frågan om Förbifart Stockholm. För att undvika liknande situationer i framtiden, där medborgarna i Sverige är de stora förlorarna, anser vi att vi behöver en blocköverskridande bostads- och infraberedning likt försvarsberedningen, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.